”Kommunen måste be om ursäkt”

Av Maria Wilhelmson, redaktionschef för tidningen Kristdemokraten

 

 

 

 

Maria Wilhelmson är redaktionschef för tidningen Kristdemokraten. Artikeln är tidigare publicerad i tidningen Kristdemokraten nr 18, den 5 maj 2006.

 

Artikeln återges här med författarens benägna tillstånd.

 

 

 

De utsattas föreningar bör få ekonomiskt stöd, säger Annelie Enochson, kd.

 

 

Annelie Enochson är kristdemokratisk riksdagsledamot från Göteborg. Hon tycker att det är självklart att Göteborgs kommun ska be barnhemsbarnen om ursäkt.

 

 

Byta inskription

Hon har själv en bekant som hör till de drabbade och säger att föreningen Samhällets styvbarn har betytt oerhört mycket för denna kvinna och andra som lidit i tysthet. Nu har de genom föreningen kommit i kontakt med andra med liknande bakgrund och minnen.

 

- Det första som måste göras är att byta ut inskriptionen på den lilla statyn utanför före detta Vidkärrs barnhem. Det är också ett krav från föreningen.

 

Tills helt nyligen stod där ”Under åren 1935 - 1976 har många barn mött kärlek och omtanke på Vidkärrs barnhem och fått en god start i livet”, och det upplevdes som ett hån av de som for illa på hemmet i barndomen.

 

 

Eget förslag

Kent Sänd som var med och startade föreningen Samhällets styvbarn höll en gång ett föredrag vid ett möte arrangerat av Nordiska kommittén för mänskliga rättigheter, NKMR.

 

Då presenterade han sitt och 13 olycksbröders och –systrars förslag på en ny inskription: ”Göteborgs stad ber barnhemsbarnen på Vidkärr om ursäkt för den vanvård och de övergrepp som många utsattes för under sin vistelse på barnhemmet”.

 

Annelie Enochson tycker att de före detta barnhemsbarnen måste få en ursäkt. När det gäller kravet på skadestånd är hon osäker på hur det skulle gå till.

 

 

Får upprättelse

- Huvudsaken är att de får ett erkännande, att de får moralisk och själslig upprättelse. Därför är en ursäkt från Göteborgs kommun så viktig när det gäller Vidkärrs barnhem, säger hon.

Hon föreslår att istället för att ge individuella skadestånd så kan staten eller kommunen ge ekonomiskt stöd till föreningen Samhällets styvbarn och andra organisationer som engagerar sig för, eller drivs av dessa före detta barnhemsbarn.

 

 

Bortplockad inskription ska sättas tillbaka

Av Patrik Nyberg

Omstridd textskylt vid barnhem nedtagen
Pressmeddelande från Samhällets Styvbarn


Kent förde sin olycka vidare
Av Patrik Nyberg

Kent Sänd fick ingen upprättelse
Av Patrik Nyberg

 

Två artiklar om Kent Sändh och Samhällets styvbarn
Av Patrik Nyberg

Rättsröta och myndighetsmissbruk i barnavårdsärenden.
Föredrag av Kent Sänd vid NKMR:s symposium i Göteborg den 5 juni 2004


Samhällets Styvbarn

Tillbaka till Artiklar

 

 

 

Powered by AIS