"LVU måste förändras"

Av Ulf Mattsson


Ulf Mattsson är journalist på Sveriges Radio. Artikeln är tidigare publicerad i sr.se den 19 december 2007, men den har försvunnit från Sveriges Radios hemsida.
Artikeln återges här eftersom den är av vikt för NKMR:s läsare.

LVU, lagen om vård av unga måste refomeras för att stärka skyddet av barn och unga. Det anser både regeringen - som tillsätter en ny utredning - och föreningen Stulen barndom.

Stulen barndom anser att kommunens tjänstemän måste ta ett större ansvar vid LVU-beslut. Idag är det politiker som skriver på besluten och de kan inte hållas ansvariga för felaktiga beslut.
- Politiker som är folkvalda ska värna om medborgarna i kommunen, och de gör man inte på det här sättet. Man skyller på "att vi kan inte uttala oss i enskilda fall", säger Peter Lindberg, ordförande i Stulen barndom.
Han vill att det istället ska vara de kommunanställda, socialsekreteraren eller socialchefen, som ska ta beslut om LVU.
- För då kan medborgaren ha en chans att få hjälp om beslutet är fel, säger Peter Lindberg.
Samtidigt har nu regeringen tillsatt en utredning där man vill modernisera socialtjänstlagen och LVU. Utredningen ska bland annat se över reglerna om anmälningsskyldighet så att det tydligare framgår när man ska anmäla och hur en anmälan ska bedömas. Man ska även se över hur villkoren för familjehem kan förbättras. Utredningen skall vara färdig 2009.
En utredning som föreningen Stulen barndom välkomnar.


"LVU måste förändras"
Av Ulf Mattsson


Tillbaka till Artikelindex

Powered by AIS