Lagsanktionerade bortrövanden av barn
Av Ruby Harrold-Claesson, jur. kand


 


Ruby Harrold-Claesson är som bekant ordförande i NKMR.

Inlägget är tidigare publicerat i Eskilstuna-Kuriren och ekuriren.se, 2009-06-04, men den har nu försvunnit från tidningens hemsida sedan nyhetsartikeln "Ännu inga spår efter bortrövad bebis" och tagits bort, tillsammans med samtliga tolv kommentarerna.

Inlägget återges i NKMR:s Diskussionsforum i sektionen  Biologiska familjens betydelse och det återges här eftersom det är viktigt för sammanställningen av artiklarna om Fallet Elin, som vi har publicerat på NKMR:s hemsida.
Eskilstuna-Kuriren har publicerat en artikel med rubriken "Ännu inga spår efter bortrövad bebis", daterad 2009-06-03.

I artikeln betecknas moderns och mormoderns återtagande av den tiomånader gamla babyn från fosterhemmet i Stallarholmen som ett bortrövande. Det är starka ord när man inte vet vad som kan ligga bakom den desperata handlingen. Faktum är att i Sverige förekommer det dagligen lagsanktionerade bortrövanden av barn med tillämpning av LVU dvs att socialtjänsten tvångsomhändertar och fosterhemsplacerar barn utan att saklig grund föreligger.

Modern, babyn och mormodern jagas nu av polis eftersom socialen anser att de har bättre rätt till barnet än dess biologiska familj.

Det förekommer åtskilliga förtäckta adoptioner i Sverige och att barn används som försörjningsobjekt för fosterhemmen samtidigt som de drar många miljoner skattekronor till socialmyndigheternas kanslier.

På grund av det sakernas tillstånd skickade 23 advokater och jurister inkl ett hyresråd tillika fd kammarrättsdomare och en fd åklagare en skrivelse till JK Göran Lambertz i maj 2007 med begäran om en utredning pga att "Barn omhändertas utan saklig grund."

Det är inte första gången som föräldrar har fattat modet och tagit tillbaka sitt/sina bortrövade barn. Ett stort antal föräldrar har tagit tillbaka sina kidnappade barn och flytt från Sverige.

Dessvärre talas det tyst om flyktingarna från socialsverige.


Socialen tog Elins bebis. Bebisen ansågs för snäll och tvångsomhändertogs från sin unga mamma Elin
Artiklar publicerade i Eskilstuna kuriren, Dagens Nyheter, NKMR:s Diskussionsforum och Aftonbladet - 2009-06-04 -- 2010-05-19


Ännu inga spår efter bortrövad bebis
Av David Naylor, Eskilstuna-Kuriren, ekuriren.se - 2009-06-03


Tillbaka till Artiklar
 

Tillbaka till Huvudsidan  

 

 

 

Powered by AIS