Lagar och domstolsbeslut inget för socialsekreterare

Av Sven-Erik Berg, Nordmaling

 

Sven- Erik Berg och hans hustru Ingrid Berg är aktiva i Mormorsupproret. Paret Berg har utkämpat ett veritabelt krig mot socialtjänsten för att få ta hand om sitt eget barnbarn. De har vunnit striden om barnet. Socialtjänsten polisanmälde makarna för förtal m m. Umeå tingsrätt och Hovrätten för Övre Norrland har dömt Sven-Erik och Ingrid Berg till stora skadestånd för förtal av socialarbetarna.

Insändaren är skriven som svar till Tor Olofssons nyhetsartikel i Örnsköldsviks Allehanda den 20 juli 1999. Insändarens öde är okänt.

 

 

 • Det är inget unikt med socialnämndens och socialsekreterarens beteende beträffande det ärende som beskrevs i ÖA tisdag 20 juli. Det finns ett otal ärenden över hela Sverige där socialnämnd och/eller enskilda socialsekreterare obstruerat mot domstolsbeslut.

  I Nordmalings kommun kan vi nämna Tina-fallet. Länsrätten, Kammarrätten, Länsstyrelsen, JO och Europadomstolen konstaterade alla att ärendet inte handlagts i enlighet med gällande svensk och internationell lag. Ändå lyckades handläggande socialsekreterare stjäla tre år och sjutton dagar av Tinas liv och med tydliga föresatser att aldrig återbörda henne till den biologiska släkten.

  Att sådant här kan förekomma beror dels på uppenbara brister i lagstiftningen, dels på själva tillämpningen av de lagar som faktiskt gäller.

   

  Beträffande felaktig tillämpning

  I Nya Sociallagarna står klart och tydligt att en fosterhemsplacering skall föregås av en utredning och att utredningen skall vara objektiv, det vill säga ta upp såväl positiva som negativa fakta omkring den som utreds.

  Undertecknad har haft möjlighet att ta del av ett flertal "utredningar" som föregått fosterhemsplacering. Samtliga har varit ensidigt hållna och har i princip inneburit en total svartmålning av aktuell förälder. Syftet med en sådan "utredning" kan bara vara ett. Det skall utmynna i ett förutbestämt resultat.

  Med denna vinklade och förvanskade dokumentation beslutar sedan socialnämnden i enlighet med socialsekreterarens förslag, vilket formellt innebär att man hos Länsrätten ansöker om fosterhemsplacering för det aktuella barnet.

  Snabbt och behändigt har nu handläggande socialsekreterare befriats från ansvar och är därmed oantastbar. Socialnämndens ledamöter kan enligt gällande lag inte ställas till svars.

  HOKUS, POKUS ---- ingen ansvarig !

   

  Beträffande brister i lagstiftningen

  När Länsrätten, såsom i Ö-viks-fallet, tagit ett beslut som inte faller socialtjänsten på läppen, struntar de senare helt enkelt i domstolsbeslutet och kan göra detta helt ostraffat. Det finns ingen myndighet som ser till att domstolsbeslutet verkställs! Under rådande omständigheter förekommer hundratals, ja möjligen tusentals, mycket kostsamma och totalt verkningslös förhandlingar i Länsrätter och Kammarrätter över hela Sverige. När Mats Domeij, makarna Anderssons juridiska ombud, uttrycker sin förvåning över att socialnämnd och socialsekreterare struntar i domstolsbeslut, måste det bero på att han tidigare varit förskonad från den här typen av myndighetsmissbruk.

  Socialnämnden i Örnsköldsvik struntar i länsrättsdom

  Tinafallet

  Tillbaka till Artikelindex

Powered by AIS