LÄNSSTYRELSEN             BESLUT                                  1 (1)
KALMAR LÄN                    2004-02-06                             709-1041-04

                                                           

 

Nordiska Kommittén for Mänskliga Rättigheter

Ströms väg 37

424 71 Olofstorp

 

 

 

 

Angående Er begäran om utredning.

 

Länsstyrelsen erhöll 2004-01-21 Er begäran om utredning "... om i vilken omfattning andra barn och föräldrar som utretts och/eller vårdats på Västrumsgärden lidit skada genom felaktiga psykologbedömningar eller osakliga framställningar i utredningar". Ni. begär att i synnerhet två utredningar på namngivna personer skall granskas.

 

Er begäran har registrerats med ovannämnt diarienummer.

 

Länsstyrelsen har ett pågående tillsynsärende som avser dels uppföljning av förhållandena efter den kritik Länsstyrelsen tidigare uttalat gentemot Västrumsgården, dels som följd av Socialstyrelsens beslut rörande den av Er nämnde psykologen. Mot denna bakgrund och då de två utredningar som Ni nämner är jämförelsevis gamla (minst två år), ämnar Länsstyrelsen inte företa någon särskild åtgärd med anledning av Er skrivelse.

 

Ärendet avslutas.

 

Stig Lindahl

Socialdirektör                                                         Kennert Jansson

 

 

 

 

 

                                                                             

________________________________________________________________________

Postadress                Besöksadress            Telefon                      Telefax                        E-post

391 86 Kalmar       Malmbrogatan 6    Växel 0480-820 00     0480-82275                 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

                                                                                                                                        www.h.lst.se          

 

 

 

Tillbaka till anmälningar & beslut

 

Powered by AIS