boktips_kritisk_utredningsmetodik

Av Bo Edvardsson

Inom socialtjänst, barnpsykiatri och på utredningshem förekommer ofta utredningar med social och psykologisk inriktning. Åklagare och polis gör förundersökningar t. ex. vid misstanke om barnmisshandel och sexuella övergrepp på barn. Många av dessa utredningar hanteras vid socialnämnder, på advokatbyråer och i domstolar. Ibland diskuteras de i massmedia och de berörda klienterna är inte sällan kritiska.

Om författaren

Bo Edvardsson

har mångårig erfarenhet av forskning i socialt arbete och utbildar socionomer på Högskolan i Örebro, där han är docent i psykologi och bedriver forskning om utredningsmetodik. Han är kritisk till mycket av det utredningsarbete som i dag ligger till grund för livsavgörande beslut över enskilda familjers liv. Boken presenterar viktiga sakliga krav som måste tillgodoses för att en utredning ska bli konstruktiv och inte destruktiv.

Powered by AIS