Kulturens Barn

Av Gudrun Ekstrand

Kulturens barn
Modern som håller upp sitt femte barn för fotografen, är 24 år gammal. Hon gifte sig 14 år gammal med sin egen morbror. Han hade blivit ekonomiskt ansvarig för henne när hon blev föräldralös. Eftersom han var fattig kunde han inte få ihop till någon hemgift för att få henne bortgift och därför löste han problemet genom att själv gifta sig med henne.

Mannen försörjer familjen, fru och fem barn och en gammal mor på det han kan tjäna ihop som rickshawförare. Huset de bor i består av plåt och papperskartong som stagas upp av bambustänger. Modern har en mycket tunn och urtvättad sari av enklaste slag. Men barnet, en liten flicka, har en ny liten klänning, håret är insmort med olja och runt ögonen har modern målat svarta linjer för att "stärka" synen och hålla det onda borta.

Vad betyder vår bild av "den andra kulturen" för oss? Vad betyder den egna kulturen? Den döljer sig till stor del för sina medlemmar: vi saknar en helhetsbild av vår kultur och hur den påverkar oss. Varje samhälle överför sina kulturella värderingar från generation till generation. Denna tradering försiggår bl a inom ramen för familjens fostran av sina barn.

Genom att, med delvis självutvecklade metoder för att studera kulturer och identifiera kulturmönster, jämföra såväl normideal som föräldrars och barns uppfattning av hur dessa framträder i uppfostringsprocessen, finner författaren vägen till ny kunskap om förhållandet mellan kultur och informell utbildning. Den kontrastiva metodiken bidrar till att lösa paradoxen om hur vi ska kunna erhålla den bild av den egna kulturen som vi saknar.

Sådan kunskap har konsekvenser för angelägna och aktuella frågor som: Hur påverkar kulturella förväntningar barnens inställning till skolarbetet? Hur ska vi kunna förändra disharmoniska relationer mellan kulturmönster? Vilka mönster försätter människor i konflikt eller bidrar till uppkomsten av samhällsproblem? Kan vi genom att utgå från en medveten bild av den egna kulturen leva upp till de krav man kan ställa på de vuxna i ett samhälle som fostrare och förebilder?

ISBN 91-22-01361-X

ISSN 0346-5926

ALMQVIST & WIKSELL INTERNATIONAL

Pris 228 kr

Kan beställas genom NKMR

Tel: 031 - 70 20 385, Fax: 031 - 70 25 242 or Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Powered by AIS