Swedish

Välj ditt språk

saklighet_och_godtycke

I våra grundlagar fastsälls bl.a. rättssamhällets idéer. Några av grundpelarna är värnandet om allas likhet inför lagen. skyddet för medborgarna mot myndigheters maktmissbruk samt kravet att iaktta saklighet och opartiskhet i maktutövandet.

Men hur fungerar dessa honnörsord? Var går gränsen mellan saklighet och godtycke? Och vad är egentligen "likhet inför lagen"? Nya lagar har under senare år alltmera utformats som generalklausuler, ofta kallade gummiparagrafer. Vad har denna ty p av lagar för effekt?

I denna. bok visar författaren med cirka150 praktiska fall innebörden av regeringsformens förbud mot godtycke i rättstillämpningen. Grundlagarnas syften konfronteras här med medborgarnas berättigade krav på rättssäkerhet.

Boken är lättläst och till nytta inte bara för den som arbetar i domstolar och förvaltning utan också för politiker, massmediafolk och för varje medborgare som vill lära känna sitt skydd mot maktmissbruk.

Brita Sundberg-Weitman är hovrättsråd i Svea hovrätt och docent i folkrätt vid Stockholms Universitet.

ISBN 91-1-807701-3

P. A. Nordstedt & Söner Förlag, Stockholm 1981.

Studentlitteratur ab

Lund 1981.

RÄTTSSTATEN ÅTER!
av Brita Sundberg-Weitman

'Resan utan mål' En hyllning till Anders Agell
av Jacob W. F. Sundberg

RÄTTVISAN OCH PSYKOLOGIN
Lennart Hane (redaktör) m. fl

Powered by AIS