Swedish

Välj ditt språk

I interna9175664437 sverige som rättsstat krister thelintionell jämförelse är Sverige med självklarhet att betrakta som en rättsstat, med fri åsiktsbildning, fungerade rättsväsende och ett system för fredlig övergång av politisk makt. Demokratin är djupt rotad, liksom föreställningen att vi intar en tätposition också i rättsstatssammanhang.

På håll är bilden alltså ljus. Men hur ser det ut vid närmare granskning? Hur sköter sig makten? Klarar den att freda medborgarna från övergrepp? Finns skillnader mellan det som framgår av grundlagar och andra överordnade rättsregler och hur de tillämpas i praktiken ? Är den formella makten delad på ett konstitutionellt godtagbart sätt? Kan rättsstatsbygget förbättras ?

Utifrån det angloamerikanska rättsstatsbegreppet med en tydlig maktbegränsning, granskar författaren hur Sverige har påverkats av medlemskapet i EU. Han skärskådar polismakten och kriminalpolitiken, och speglar rättsstaten i relation till medierna.

Publicerad: Stockholm : Timbro, 2001

Tillverkad: Stockholm : Elander Gotab

Powered by AIS