Swedish

Välj ditt språk

boktips_straff_utan_brottSTRAFF UTAN BROTT
Av Siv Westerberg

En dokumentärroman har utkommit som skildrar de katastrofala följderna av sociala myndigheters tvångsomhändertagande av ett litet barn

En ung man, skötsam och tidigare ostraffad, åtalades och dömdes till ett långt fängelsestraff för ett brott som han inte begått.Dömdes mot sitt nekande trots att det inte finns så mycket som ett hårstrå i bevis för att han skulle vara gärningsmannen.

Dömdes fastan den påstådda gärningen i själva verket inte ens var något brott.Det inträffade visar på sanningen i uttrycket att "bakom flertalet justitiemord ligger en medicinsk feldiagnos".

Händelserna i boken visar också på hur rättslöst ett barn blir när det tvångsomhändertas av sociala myndigheter. Barnets föräldrar förlorar rätten att ta ansvar för barnet. Istället pulvriseras ansvaret för vad som sker – eller inte sker – med barnet mellan en rad olika tjänstemän inom socialvård, sjukvård och rättsväsende. Med resultat att ingen tar något personligt ansvar för barnet vilket leder till en katastrof för barnet.  Berättelsen i boken bygger på verkliga händelser som inträffat i Skåne i början på 1990-talet.

Se utvalda kapitel ur boken:


Förlag: CKM ISBN 91-7040-031-8

Boken kan beställas från

CKM Förlag
Luntmakargatan 12
111 37 Stockholm


Powered by AIS