Program för årsmöte och symposium

i Nordiska Kommittén för Mänskliga rättigheter

den 12 juni 1998 i Göteborg

Tid

Fredagen den 12 juni 1998 klockan 9.15 årsmöte och från klockan 10.00 Symposium


Plats Svenska Arbetsgivarföreningens lokaler, Södra Hamngatan 53 i Göteborg.

9.15 Årsmöte

Ordföranden öppnar mötet.

Val av justeringsmän för mötet.

Ordföranden föredrager verksamhetsberättelsen.

Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.

Val av styrelse för nästa verksamhetsår (förslag

föreligger om omval av styrelsen)

Val av revisorer.

Diskussion om plats för nästa årsmöte.

Övriga frågor.

9.45-10.00 Kaffepaus

10.00 Symposium över temat Onödiga tvångsomhändertaganden av barn i de nordiska länderna

.

(Efter varje föredrag ges under 5 - 10 minuter tillfälle till korta frågor till föredragshållaren och korta debattinlägg.)

10.00 Inledningsföredrag ev Advokat Lennart Hane, Stockholm: Familjernas rättslöshet. C:a 20 min.

10.30 Videofilm om en familj på flykt undan LVU C:a 20 min.

10:50 Programredaktör Bent Jensen från Radio Bergen, Norge: Massmedias återhållsamhet med publicitet kring tvångsomhändertaganden av barn. Tid c:a 10 min.

11.10 Dr. Phil. Marit Wang, Norge: Nedvärderingen av modern. C:a 10 min.

11.30 Axel Sölvsten, Danmark: Presentation av Bisidderforeningen, en dansk organisation som biträder föräldrar
vars barn hotas av tvångsomhändertagande. C:a 10 min.

11.50 Jur. kand., med. lic. Siv Westerberg, Göteborg: Fortsättningen på tvångssteriliseringarna - onödiga tvångsomhändertaganden av spädbarn -mödravårdscentralernas tvivelaktiga roll i denna verksamhet. C:a 5 min.

Lunchpaus kl 12.00-13.15

13.15 Universitetslektor Docent Bo Edvardsson från Högskolan i Örebro: Förföljande strategier i LVU.
C:a 15 min.

13.40 Berit Nilsson, Stockholm, ordförande i RFFR, Riksförbundet för Familjers Rättigheter: Ahni-fallet. C:a 10 min.

14.00 Margit Eliasson, Ramsele, Sverige berättar om Mormorsupproret i Sverige. C:a 10 min

14.20 Sjökapten, fil. lic. Gösta Bågenholm, Sjöfartsmuséet i Göteborg: Slavarnas barn. C:a 10 min. (På Sjöfartsmuséet pågår för närvarande en marinarkeologisk och etnologisk utställning om det danska slavskeppet Fredensborg.)

14.40 Jur. kand Ruby Harrold-Claesson, Sverige, själv slavättling frän Jamaica: Jämförelse mellan slavbarnens situation och fosterbarnens situation. Den höga andelen av invandrarbarn bland de tvångsomhändertagna barnen. FN:s Barnkonvention och Europeiska Konventionen om mänskliga rättigheter C:a 10 min.

15.00 Birgitta Hellwig, Tyskland: En utlandssvensks syn på frågan om onödiga tvångsomhändertaganden av barn i Sverige. C:a 10 min.

15.15 Prästen Jean-Luc Martin, Stockholm: En fransmans syn på tvångsomhändertagande av barn. C:a 10 min.

15.30-15.45 Kaffepaus

15.45 Psykolog Sigvard Halleraker, Kristiansand, Norge: Incestbevegelsen brun? Mazismen. C:a 20 min.

16.15. F.d. riksdagsman Rune Torwald, Olofstorp, Sverige: Lagstiftarnas intentioner beträffande LVU.- Har det slagit rätt? C:a 10 min.

16.35 Antropolog Peter Klevius, från Finland och Sverige: § 2 i Lag (1990:52) om vård av unga: " --- eller något annat förhållande i hemmet ---" C:a 20 min.

17.05 Videofilm. Janne Josefssons reportage i TV i programmet Striptease om en familj i Västsverige som hotas av LVU. Tid c:a 45 min

17.50 Symposiet avslutas.

Till kallelse för Årsmötet

Till verksamhetsberättelsen

Till kassarapporten

Tillbaka till huvudsidan