Swedish

Välj ditt språk

Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter

NKMR

För skydd av familjers rättigheter i de nordiska länderna

PRESSMEDDELANDE

Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter - NKMR  inbjuder till Symposium

på Hotell Europa Köpmansgatan 38 i Göteborg

lördagen den 5 juni 2004, kl. 10.00

Tema: Rättsröta och myndighetsmissbruk i barnavårdsärenden

NKMR arbetar för att garantera alla barn rätten till sin egen familj och skydd mot onödiga tvångsomhändertaganden.

NKMR anser att alla barn har rätt till sitt ursprung. Det finns en oförstörbar, speciell samhörighet mellan biologiska släktingar, som har med kärlek, rötter och identitet att göra.

NKMR skall verka för barns och föräldrars gemensamma rätt till varandra och till övriga släktingar.

NKMR skall verka för rättssäkerhet vid samhällsingripanden och för att alternativ till separation av barn och föräldrar tas fram. I de fall då separation är oundviklig skall den ske på ett sådant sätt att respekten för både barns och föräldrars mänskliga rättigheter upprätthålls.

NKMR anser att en separation som samhällsåtgärd i princip skall vara temporär och att inget tvångsomhändertagande av ett barn skall ske om det finns släktingar som är villiga att ta hand om barnet.

NKMR skall genom opinionsbildning åstadkomma en förändring av samhällsmiljön i de nordiska länderna, så att familjeansvaret upprätthålls och underlättas.

Föreläsarna vid årets symposium kommer från Oxford, Skottland, Götene, Sävsjö och Göteborg. Erfarenheterna som presenteras är såväl professionella som personliga.

Dr. Colin Paterson forskar i barnsjukdomen Temporary Brittle Bone Syndrome. Efter 40 år som läkare blev han fråntagen sin läkarlegitimation tidigare i år, pga att hans forskning är kontroversiell.

Patricia Brierty-Ames, BA fick inget uppskov att finna en ny advokat när den tidigare begärde entledigande två veckor före rättegången där hon skulle förlora vårdnaden om sitt barn. Hon vann i Europadomstolen. P, C, and S v. UK.

Dr. Clive Baldwin är forskare och universitetslärare med Munchhausen by proxy som område.

Familjen Dolhamre har själva upplevt tvångsomhändertagandets fasor i Götene kommun.

Kent Sändh, har själv upplevt tvångsomhändertagandets fasor på Vidkärrs Barnhem i Göteborg.

Fil. Dr Anders Bergkvist har ett djupt personligt engagemang i frågorna om onödiga tvångsomhändertaganden av barn.

Programmet för symposiet bifogas.

(Se även rubriken NKMR:S SYMPOSIUM OCH ÅRSMÖTE DEN 5 JUNI 2004 på NKMR:s hemsida www.nkmr.org.

Välkomna!

Olofstorp, den 28 maj 2004

Med vänlig hälsning

Ruby Harrold-Claesson

Jur. kand

Ordf. i NKMR

Tillbaka till Symposium och Årsmöte 2004

Tillbaka till Huvudsidan