Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter

NKMR

För skydd av familjers rättigheter i de nordiska länderna

 I maj 2007

TACK FÖR FORTSATT STÖD TILL NKMR

 

Bästa Medlemmar,

Å styrelsens vägnar vill jag tacka Er för fortsatt stöd till NKMR. Samtidigt vill jag hälsa nya medlemmar välkomna att delta i vårt arbete. För de nya medlemmarna som inte har fått en välkomsthälsning beklagar jag att den har dröjt, men "bättre sent än aldrig".

Vi hoppas att Ni under året har besökt NKMR:s hemsida där vi publicerar artiklar m m på de nordiska språken, engelska, franska, tyska, finska och spanska.

Protokoll, styrelsens sammansättning och stadgarna för NKMR m m finns på hemsidan på Internet - www.nkmr.org.

Ni som har lämnat uppgifter om e-mail adress vet redan att NKMR skickar ut information till medlemmarna och sympatisörerna via grupp e-mail. Ni som inte redan har lämnat uppgifter om e-mail adress var god att skicka ett meddelande till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Alla goda krafter behövs för att få till stånd en attitydändring beträffande skydd för Familjens dvs föräldrarnas, barnens och deras övriga släktingars mänskliga rättigheter i de nordiska länderna. Vi hoppas att den begäran om en utredningskommission som 23 advokater och jurister inkl. ett hyresråd och fd kammarrättsråd och en fd åklagare (2/5 -07) med rubrik "Barn tvångsomhändertas utan saklig grund" skickade till Justitiekanslern, på initiativ av NKMR, där vi påpekade bristerna i rättssäkerheten i LVU-mål kommer att ge avsedd effekt.

Berätta gärna om NKMR för släktingar, vänner, grannar, arbetskamrater. Ju fler vi blir, desto större påverkan kan vi utöva på lagstiftarna.

Med vänliga hälsningar

Ruby Harrold-Claesson


Ruby Harrold-Claesson

Jur. kand.

Ordf. i NKMR

Tillbaka till Symposium och Årsmöte 2007