Swedish

Välj ditt språk

Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter

NKMR

För skydd av familjers rättigheter i de nordiska länderna

Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter - NKMR inbjuder till Symposium


Hotell Scandic Crown, Polhemsplatsen 3, 411 11 Göteborg (OBS! ändringen)
lördag den 23 augusti 2008, kl. 09.00

Till detta symposium är alla välkomna, såväl medlemmar i NKMR som icke medlemmar. Fri entré.

Symposiets tema:

Kan tvångsomhändertagande av barn vara förenligt med konventionerna för skydd av de mänskliga rättighetera?

 

 

Årets föreläsare:

Brita Sundberg-Weitman, Docent, juris doktor, fd lagmannen vid Solna tingsrätt. Ny utkommen bok "Sverige och Rättsstaten på 2000-talet"

Göran Lysén, prof. em i folkrätt vid Uppsala Universitet, högaktuell med sin artikel i ICJ "Tvångsomhändertagande av barn i Sverige: En häxprocess?!"

Doris Liinanki, författare, aktuell med sin bok "Omhändertagen Övergiven"

Birger Hjelm, jägmästare, frilansjournalist, författare av dokumentärromanen "Den Underdåniga Lydnaden" som handlar om hans familjs erfarenhet av tvångsomhändertagande och familjesplittring

Siv Westerberg, jur. kand med. lic, flerfaldig vinnare av mål i Europadomstolen, författare av boken "Straff utan brott"

Magnus Bjälkenfjord, pol. mag, arbetar med försäkrings- och sjukvårdsfrågor.

Gry Scholz Nærø, journalist i Bergen och medlem av Norsk Journalistlag (NJ), fil. dr i statsvetenskap (Statsviter, PhD)

Endre Dolhamre, jordbrukare, far i det beryktade "Götenefallet".

Gunnar Hilén, psykolog i Esbo, Finland, aktuell med sin debattbok "Barn är inte att leka med" som utkommer i höst.

Programmet för NKMR:s symposium 2008

Tillbaka till Symposium och Årsmöte 2008

Tillbaka till Huvudsidan