BorasStad_CMYK_2rad.png

Socialtjänsten i Fristad förbjuder kontakter med morföräldrar


Fallet inträffade året 2002, då en 12-årig Boråspojke som vill ha kontakt med och besöka sina morföräldrar har hindrats därifrån av socialarbetarna i Fristad. Den minderåriga pojken har av socialarbetarna tvingats skriva på ett avtal om att han ska avstå från alla kontakter med sina morföräldrar som har uppfostrat honom.

Ärendet har skakat om samhället och är mycket infekterat. I botten ligger en allvarlig familjekonflikt som lett till att ett barn kommit svårt i kläm mellan stridande medlemmar i familjen.

Fallet som är tämligen unikt har fått massmedial uppmärksamhet. Socialtjänsten betalar dygnet runt bevakning av pojken till en kostnad av 3000 kr/dygn. Sociala utskottets ordförande, folkpartisten Sture Karlsson i Fristad, sparkades på grund av att han kritiserade socialtjänstens beslut. Han anklagas för att han vill återförena pojken med morföräldrarna.

NKMR har gjort en JO-anmälan mot socialtjänsten i Fristad pga deras agerande mot pojken och hans morföräldrar. JO utreder fallet. En anmälan till Riksrevisionsverket pga det onödiga slöseriet med skattebetalarnas pengar, föranledde ingen åtgärd. RRV gör effektivitetsgranskningar, men uppdraget medger inte granskning av enskilda kommuner.

Fallet anmäldes till länsstyrelsen. Länsstyrelsens tillsynsenhet riktar nu skarp kritik mot socialtjänsten. Kritiken riktar sig helt och enbart mot tjänstemännens agerande att tvinga den minderåriga pojken att ingå ett avtal med dem.

Fallet visar starkt på hur socialen missbrukar både tvångmedel och maktmedel emot enskilda på ett vis som strider emot grundläggande Svenska rättprinciper samt EU-Lagstiftningen gällande de mänskliga rättigheterna.

NKMRs artiklar