NKMR:s kommentar:
Fallet Zahra är inte unikt. Nutida svensk socialhistoria visar att invandrarbarn är överrepresenterade vid tvångsomhändertaganden och fosterhemsplaceringar. Barnen tvångsomhändertas och placeras utanför sin etniska bakgrund och sin kultur. Det torde dock för varje tänkande människa vara uppenbart att invandrarföräldrar - om de inte är missbrukare eller vanvårdar sina barn - borde ha större kompetens att ta hand om sina egna barn än svenskar som avlönas av skattebetalarnas medel för att axla föräldrarollen.

Fallet Zahra

Invandrarkvinnan, Zahra, har varit berövad sin snart sexåriga dotter tre år. Dottern placerades i fosterhem av en socialnämnd i Skåne, som inte anser Zahra lämplig som mamma. Socialnämnden har stängt dörren och låter Zahra bara träffa sin dotter några timmar i månaden. Fallet liknar en förtäckt adoption och har dragit till sig uppmärksamhet av såväl den välkände utredaren doc. Bo Edvardsson som Diskrimineringsombudmannen, DO.

En serie artiklar publicerade i Skånska Dagbladet den 16 januari 2007 --.

Kommunen tar DO i örat om utredning "Tvångsomhändertagande inte i strid mot Europalagen".
Av Stefan Olofson

Socialtjänsten tar Diskrimineringsombudsmannen, DO, i örat och undrar vad Europakonventionen har med tvångs- omhänderta­gandet av Zahra Hosseinis dotter att göra. Det finns inga grunder för att etnisk diskriminering skulle ha skett, anser social tjänsten.

Skånska Dagbladet den 4 maj 2007

Skarp kritik mot socialens agerande: Psykologer underkänner utredning om omhändertagande.
Av Stefan Olofson

För tre år sedan berövades Zahra vårdnaden om sin sexåriga dotter. Socialnämnden placerade dottern i familjehem, och anser inte Zahra lämplig som mamma. Nu får socialtjänsten skarp kritik från psykologhåll för sin dåligt underbyggda utredning av fallet. Zahra får bara träffa dottern tre timmar i månaden under övervakning.

Skånska Dagbladet den 23 februari 2007

DO vill träffa socialnämnden. Av Stefan Olofson

DO:s jurist riktar skarp kritik mot socialtjänstens utredning och agerande.

Med Percy Bratts promemoria som underlag har DO begärt att få träffa socialnämnden den 1 februari för att gå igenom Zahras ärende.

Skånska Dagbladet den 16 januari 2007

"Omöjligt få upprättelse när fel har begåtts".
Av Stefan Olofson

LUND.  Den som blir utredd av socialtjänsten har rätt till en opartisk bedömning. Men alltför ofta är det utredarnas egna tolkningar och känslor som styr. Det hävdar Bo Edvardsson, docent i utredningsmetodik vid Örebro universitet.

Skånska Dagbladet den 16 januari 2007

Dåligt underlag orsakar problem.
Av Stefan Olofson

Men det händer också att socialtjänsten omhändertar barn på felaktiga grunder.  När det sker blir konsekvenserna mycket svåra för framförallt barnen. Båda problemen beror, enligt forskaren Bo Edvardsson på undermåliga utredningar.

Skånska Dagbladet den 16 januari 2007

Zahra får träffa dottern fyra timmar i månaden.
Av Stefan Olofson

LUND.  I snart tre år har Zahra varit berövad sin snart sexåriga dotter. Dottern placerades i familjehem av socialnämnden, som inte anser Zahra lämplig som mamma.

Socialnämnden har stängt dörren och låter henne bara träffa sin dotter några timmar i månaden.

Skånska Dagbladet den 16 januari 2007

NKMR:s Artikelarkiv 7.
Utländska barn och föräldrar, invandrarfamiljer, etniska minoriteter

NCHR Article Archives 7 - Foreign children and parents, immigrant families, ethnic minorities.Powered by AIS