Stefan Olofson är journalist på Skånska Dagbladet. Artikeln är tidigare publicerad i SKD den 16 januari 2007. Den ingår i en serie artiklar av samma författare som inleddes samma dag.

Fallet Zahra är inte unikt. Nutida svensk socialhistoria visar att invandrarbarn är överrepresenterade vid tvångsomhändertaganden och fosterhemsplaceringar. Barnen tvångsomhändertas och placeras utanför sin etniska bakgrund och sin kultur. Det torde dock för varje tänkande människa vara uppenbart att invandrarföräldrar - om de inte är missbrukare eller vanvårdar sina barn - borde ha större kompetens att ta hand om sina egna barn än svenskar som avlönas av skattebetalarnas medel för att axla föräldrarollen.

Artikelserien återges här med författarens benägna tillstånd.

Dåligt underlag orsakar problem

Av Stefan Olofson, journalist

LUND.  Erland Stensson(v) var ordförande i socialnämnden när beslutet att omhänderta Zahras dotter togs. Han vill inte kommentera det enskilda ärendet, men anser att socialsekreterarnas utredningar är adekvata och bra underbyggda.

- Socialnämnden kan aldrig besluta att omhänderta ett barn permanent. Vi ansöker om tvångsomhändertagande, enligt LVU (Lagen om vård av unga) hos Länsrätten, som i sin tur tar det avgörande beslutet.

Syftet ska alltid vara att återförena barn med sina föräldrar, men i princip kan återföreningen skjutas upp tills barnet når myndig ålder om socialtjänsten finner anledning till det.

Det händer att barn far illa i sina hem och att socialtjänsten inte ingriper i tid, eller på rätt sätt. Media har i flera uppmärksammade fall berättat där barn har misshandlats till döds av sina föräldrar.

Men det händer också att socialtjänsten omhändertar barn på felaktiga grunder.  När det sker blir konsekvenserna mycket svåra för framförallt barnen. Båda problemen beror, enligt forskaren Bo Edvardsson på undermåliga utredningar.

Zahra får träffa dottern fyra timmar i månaden.
Av Stefan Olofson

"Omöjligt få upprättelse när fel har begåtts".
Av Stefan Olofson

Skarp kritik mot socialens agerande: Psykologer underkänner utredning om omhändertagande.
Av Stefan Olofson

DO vill träffa socialnämnden.
Av Stefan Olofson

Kommunen tar DO i örat om utredning.
Av Stefan Olofson

Powered by AIS