Stefan Olofson är journalist på Skånska Dagbladet. Artikeln är tidigare publicerad i SKD den 16 januari 2007. Den ingår i en serie artiklar av samma författare som inleddes samma dag.

Fallet Zahra är inte unikt. Nutida svensk socialhistoria visar att invandrarbarn är överrepresenterade vid tvångsomhändertaganden och fosterhemsplaceringar. Barnen tvångsomhändertas och placeras utanför sin etniska bakgrund och sin kultur. Det torde dock för varje tänkande människa vara uppenbart att invandrarföräldrar - om de inte är missbrukare eller vanvårdar sina barn - borde ha större kompetens att ta hand om sina egna barn än svenskar som avlönas av skattebetalarnas medel för att axla föräldrarollen.

Artikelserien återges här med författarens benägna tillstånd.

DO vill träffa socialnämnden

Av Stefan Olofson, journalist

LUND.  Lars Bergwall (c) var andre vide ordförande i socialnämnden när Zahras dotter omhändertogs. Han var med och tog beslutet att ansöka om omhändertagande av hennes dotter, enligt LVU, hos länsrätten.

- Jag kan givetvis inte kommentera det enskilda ärendet. Socialsekreterarna följder riktlinjerna för utredning av fall av det här slaget. Det ligger mycket arbete bakom och sammanställningarna grundas på ett stort urval av uppgifter, fakta och samtal med olika personer. Det är komplicerat. Ansökande om omhändertagande görs inte på en höft.

Lars Bergwall tycker att Percy Bratts promemoria i Zahra-ärendet är intressant och har inget emot om DO gör en bedömning utifrån Europakonventionens praxis. Men han tror att socialsekreterarnas utredning håller för en granskning.

Med Percy Bratts promemoria som underlag har DO begärt att få träffa socialnämnden den 1 februari för att gå igenom Zahras ärende.

Zahra får träffa dottern fyra timmar i månaden.
Av Stefan Olofson

Dåligt underlag orsakar problem.
Av Stefan Olofson

Skarp kritik mot socialens agerande: Psykologer underkänner utredning om omhändertagande.
Stefan Olofson

"Omöjligt få upprättelse när fel har begåtts".
Av Stefan Olofson

Kommunen tar DO i örat om utredning.
Av Stefan Olofson

Powered by AIS