Stefan Olofson är journalist på Skånska Dagbladet. Artikeln är tidigare publicerad i SKD den 23 februari 2007. Den ingår i en serie artiklar av samma författare som inleddes den 16 januari 2007.

Fallet Zahra är inte unikt. Nutida svensk socialhistoria visar att invandrarbarn är överrepresenterade vid tvångsomhändertaganden och fosterhemsplaceringar. Barnen tvångsomhändertas och placeras utanför sin etniska bakgrund och sin kultur. Det torde dock för varje tänkande människa vara uppenbart att invandrarföräldrar - om de inte är missbrukare eller vanvårdar sina barn - borde ha större kompetens att ta hand om sina egna barn än svenskar som avlönas av skattebetalarnas medel för att axla föräldrarollen.

Artikelserien återges här med författarens benägna tillstånd.

Skarp kritik mot socialens agerande: Psykologer underkänner utredning om omhändertagande

Av Stefan Olofson, journalist

LUND.

För tre år sedan berövades Zahra vårdnaden om sin sexåriga dotter. Socialnämnden placerade dottern i familjehem, och anser inte Zahra lämplig som mamma. Nu får socialtjänsten skarp kritik från psykologhåll för sin dåligt underbyggda utredning av fallet. Zahra får bara träffa dottern tre timmar i månaden under övervakning.

- Jag har haft kontinuerlig kontakt med Zahra sedan ett drygt år. Syftet är att göra en personlighetsbedömning och utföra samtalsterapi.

Peter Bosson, specialistpsykiatriker på universitetssjukhuset och psykolog Kirsti Tellas på Hjärnhälsan har också varit i kontakt med Zahra i drygt ett år.

- Ingen av oss har blivit tillfrågade, eller kontaktade av socialtjänsten i Zahras fall, säger Shahriar Faghihi, legitimerad psykolog i Lund.

Okunnighet

Shahriar Faghihi anser att socialtjänstens utredning om Zahra andas stor okunnighet med svepande omdömen som resultat av bristande utredningsmetodik.

-  Hon har visat känslor inför socialtjänstens utredare, som inte är konstigt med tanke på hennes utsatta situation. Socialen har inte behållit den professionella distansen till henne. De har visat prov på maktmissbruk och inte tagit ett dugg hänsyn till vårt utlåtande. Vi ät experter, som de inte ens har bemödat sig att prata med. De ansvariga politikerna i ärendet säger att socialtjänstens utredning baseras på omfattande kontakter och samtal med olika personer och myndigheter, som har koppling till ärendet. Det stämmer inte, säger Shahriar Faghihi.

Återförening

Enhetschef Nina Bergfors på socialförvaltningen, skriver i ett tjänsteutlåtande av den 17 mars i fjor att förvaltningen inte arbetar för en återförening mellan mor och barn. Istället arbetar man för att Zahra ska kunna fungera som umgängesförälder. Zahra är förtvivlad och dottern har distanserats från sin mamma, på grund av det minimerade umgänget.

- Nyligen polisanmälde Nina Bergfors Zahra för att hon hotat henne verbalt vid ett möte.

- Det stämmer inte. Jag är misshandlad och medvetet missförstådd av socialsekreterarna .Jag är en mamma som blivit berövad mitt barn och gör allt jag kan för att få träffa henne.

Ingen hjälp

Zahra var gift och blev svårt misshandlad av flickans pappa, som hon lämnade. Hon var helt slutkörd och via socialförvaltningen fick hon och dottern komma till ett familjeboende i Mellanskåne 2004.

Men på hemmet bodde människor med svåra problem och narkomaner vilket inte passade Zahra och hennes dotter. När vården avbröts placerades dottern i en familj. Zahra fick ingen förklaring till varför hon sedan dess bara fått träffa dottern några timmar i månaden.

Zahra har genom sin advokat Ulrik Sundström DO-anmält socialtjänsten, och får stöd av DO:s jurist Percy Bratt i hans promemoria.

Starkare skäl

Han har studerat omhändertagandet av dottern från ett Europakonventionsrättsligt perspektiv och konstaterar att det krävs betydligt starkare skäl att omhänderta Zahras dotter än de skäl som socialnämnden och Länsrätten grundar sitt beslut på.

Zahra har inte hotat någon. Hon agerar precis som hon bör, hon försöker på ett legalt sätt att få tillbaka sitt barn. Det är bara svårt kriminellt belastade personer och narkomaner som berövas umgänget med sina barn på det sätt som Zahra har tvingats till. Socialtjänstens godtyckliga tolkningar är uppseendeväckande, säger Shahriar Faghihi.

Zahra får träffa dottern fyra timmar i månaden. Av Stefan Olofson

Dåligt underlag orsakar problem. Av Stefan Olofson

"Omöjligt få upprättelse när fel har begåtts". Av Stefan Olofson

DO vill träffa socialnämnden. Av Stefan Olofson

Kommunen tar DO i örat om utredning.
Av Stefan Olofson

Powered by AIS