Älvkarleby - En kommun med överskott i budgeten

En serie artiklar av Katarina Lönnberg publicerade i Arbetarbladet.se mellan 2005-04-25 - 2005-06-16

 

 

 

 

Webbmasters kommentar:

Se och lär av Älvkarleby

Åtskilliga svenska kommuner har stora budgetunderskott. Den senaste i raden som NKMR har kommit i kontakt med är Svalövs kommun - en liten kommun i Skåne med ca 12 000 skattebetalare - där man dras med ett underskott på 7,3 milj. kr. pga köpt vård. I kommunens flerfärgstryck "Information från Svalövs kommun", Nr 1, mars 2005, sid. 6, förklarar ekonomichefen, Jan Bengtsson, bokslutet för 2004 enligt följande:

"De största negativa avvikelserna i årets bokslut står socialnämnden för. Socialnämndens underskott på minus 6,3 Mkr beror på ökade kostnader för bl. a vård och behandlingskostnader av barn och ungdom (...)." För mer information vg och se Budgetunderskott i Svalövs kommun.

 

I ett telefonsamtal med Kenneth Holmström, m-ledamot i kommunstyrelsen, den 17 juni 2005, upplyste han om att Älvkarleby kommun hade 16 milj. kr i underskott år 2003. För att råda bot på problemen har kommunen bantat socialförvaltningen med ett 30-tal anställda och man har numera eget nätverkshus i stället för tvångsomhändertagande och fosterhemsplacering. För år 2005 förutspås ett överskott på 8,8 miljoner!

Svalövs kommun, Se och lär av Älvkarleby!

 

 

 

 

 

Älvkarleby ser ut att hålla budgeten

Av Katarina Lönnberg

Plus 8,8 miljoner kronor. Så ser prognosen ut för Älvkarleby kommun.
- Det är första gången som vårt resultat ligger i enlighet med budget, säger ett nöjt kommunalrådet Lars Skytt, s.

Skytt framhåller att de har gjort kraftiga besparingar inom samtliga verksamheter de senaste åren. Socialförvaltningen har bantat ett 30-tal anställda, kost och städhanteringen har lagts ut på entreprenad.

Arbetarbladet 2005-06-16

 

 

 

 

Hot om våld gör att socialsekreterare slutar

Av Katarina Lönnberg

Tuff arbetsbelastning och hot om våld.
Det är två orsaker till att flera socialsekreterare i Älvkarleby har valt att sluta.
Det visar den kartläggning som socialförvaltningen har gjort i samarbete med fackförbundet SKTF.

Arbetarbladet 2005-06-16

 

 

 

 

Allt fler föräldrar behöver stöd av Nätverkshuset

Av Katarina Lönnberg

Ett 60-tal personer får stöd via Nätverkshuset i Skutskär i dag. De får hjälp med allt från sitt drog- och alkoholmissbruk, till råd och stöttning i sitt föräldraskap.
- Det ringer många tonårsföräldrar som har frågor, säger Lena Hållqvist, intensivstödjare på Nätverkshuset.

Arbetarbladet 2005-04-25

 

 

 

 

Sofia, 19, har levt i ett drogrus i fem år

Av Katarina Lönnberg

Sofia var 13 år när hon började sniffa bensin och dricka alkohol.
- Jag var fascinerad av droger och ville testa, berättar Sofia.
Hon är en av de ungdomar som får hjälp med sitt missbruk på Nätverkshuset i Skutskär.

Arbetarbladet 2005-04-25

 

 

 

 

Budgetunderskott i Svalövs kommun

 

Köpt vård bakom minus på socialförvaltningen
Ruby Harrold-Claesson

 

Socialnämnden i Kumla går back med drygt fyra miljoner
Av Ruby Harrold-Claesson

 

Budgetunderskott i Bergsjön orsakat av "köpt vård"
Av Ruby Harrold-Claesson

 

Socialen lät underskottet skena iväg
Av Robert Owen

 

Så mycket kostar Götene-fallet skattebetalarna
Av Tomas Svedberg

 

Götenefallet - Sluta slösa Götene
En av flera Götenebor som tappat förtroende för socialnämnden

 

Dyrt och hjärtlöst Ur Olof Kihlstedts brev till Tidaholms kommunstyrelse

 

Familjehemmen behöver stöd?
Av Birgitta Hellwig

 

 

Tillbaka till Artiklar

 

 

 

 

Powered by AIS