Swedish

Välj ditt språk

 • For barnets bästa …

  av Sven-Erik Berg, Nordmaling

Replik på R-G Aronssons insändare i Västerbottens Kuriren den 22 juli 1998.


 • DU HAR helt rätt när du hävdar att uttrycket "barnets bästa" är misshandlat och missbrukat. Det är Inte bara underhållskyldiga pappor och mammor som får erfara detta. En annan mycket utsatt grupp är ensamstående mammor som av ekonomiska eller andra skäl kommer i kontakt med socialtjänsten.

  Experter, som benämns socialsekreterare, tillämpar i åtskilliga fall en destruktiv familjepolitik, där klasstänkandet firar stora triumfer. Flera tusen oskyldiga svenska barn per år rycks upp från sin invanda och naturliga miljö bland biologiskt anhöriga och placeras hos vilt främmande människor, ofta långt från den egna hemmiljön. Ansvariga socialarbetare hävdar envist att det sker "För barnets bästa".

  För att åstadkomma familjesplittringar tillämpar nämnda socialsekreterare en närmast djävulsk taktik.

  Låt mig först som sist tala om att förfarandet inte gäller något enstaka fall. Vi har haft möjlighet att jämföra med flera tiotals fall av samma karaktär. Alltså:

  Ensamstående mor, ekonomiskt beroende av socialtjänsten, hamnar i klorna på "fel" socialsekreterare. Modern utsätts under längre tid för långtgående trakasserier, kränkningar, hot, med mera, tills hon mår mer eller mindre dåligt psykiskt.

  Psykolog kopplas in och modern bedöms behöva "hjälp". Efter några månaders "utredning" fördjupas "hjälpen" genom att socialtjänsten tar barnet från modern. Då brukar också journalanteckningar och annan dokumentation komma i dagen.

  Dessa handlingar visar sig då vara en partiskt och ensidigt hållen svartmålning av den mor, vars barn man ville komma åt.

  I utredningen framkommer bland annat saker som:
  A. Mamman missade en avtalad tid på arbetsförmedlingen.
  B. Barnet hade bajs i blöjan.
  C. Modern verkar något osäker i sin mammaroll. (När aktuell socialsekreterare i flera månaders tid talat om för mamman hur fullständigt oduglig och värdelös hon är!)
  D. Det är olämpligt, ja direkt skadligt för barnet att ha en god relation till morföräldrarna.

  I övrigt brukar materialet vara mycket vinklat och förvanskat. Alla företeelser som skulle tala till mammans fördel, har man noggrant undvikit att journalföra. Begreppet "för barnets bästa" finns pliktskyldigast instoppat här och var i materialet.

  SÅ PLACERAS då det omhändertagna barnet hos barnlösa makar (ibland vänner och bekanta till socialsekreteraren), "för barnets bästa". Handläggande socialsekreterare gör sedan, tillsammans med fosterhemmet, allt för att sabotera barnets umgänge med biologisk mor, naturligtvis 'för barnets bästa' men dessvärre också i strid med gällande lagar.

  Vi kan konstatera att det finns maktgalna och känslokalla socialarbetare med egna ouppklarade problem som till synes envetet går in för att skapa nya, problemmänniskor. Därmed tryggas ju också den framtida sysselsättningen för dem själva och för deras kollegor - naturligtvis "för barnets bästa".

  EXPERTER HAR för övrigt, ställt till med mycket elände i världen. Utan experter hade vi i sluppit eländet i Hiroshima och Nagasaki. Utan experter hade vi sluppit laxsjukan som äventyrar hela det naturliga laxbeståndet.

  På grund av experter av olika slag äventyras vår natur och miljö.

  Luft - och vatten. som är grundläggande förutsättningar för mänsklighetens överlevnad, äventyras av allehanda utsläpp. Sannolikt finns det de som hävdar att även detta sker för mänsklighetens bästa - och "för barnens bästa".

  Tillbaka till artikelindes

  Till rättsfallsindex

Powered by AIS