• Bellmanssällskapet

  grundat 1919

   

  O R D F Ö R A N D E

  Anita Ankarcrona

   

  A D R E S S

  c/o Bo Ståhle

  Skeppargatan 5

  114 52 Stockholm

  08 - 660 54 45

   

  A N T A L M E D L E M M A R

  550

   

  M E D L E M S K A P

  Medlem blir man om man sätter in årsavgiften 150

  kronor på postgiro 45 19 50-0. Intresserade kan även

  kontakta sekreteraren Bo Ståhle.

   

  Å R S H Ö G T I D E R & A K T I V I T E T E R

  Årsmöte på våren. 2-3 sammankomster per år, till

  exempel utflykter med anknytning till Bellman.

   

   

   

   

   

Powered by AIS