Swedish

Välj ditt språk

 

 

BARNET OCH RÄTTSPROCESSEN

RÄTTSSÄKERHET, INTEGRITETSSKYDD OCH AUTONOMI I SAMBAND MED BESLUT OM TVÅNGSVÅRD

Titti Mattsson

 

 

 

 

 

barnet_och_rattsprocessen

 

 

 

 

 

Vad är barnets bästa i en domstolsprocess? Hur skall barns behov och intressen tillvaratas under utredningsarbete och beslut, och av vem? I boken behandlas de särskilda problem som uppstår när det gäller att utreda barns situation och besluta vilka åtgärder som är förenliga med barnets bästa i domstol. Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) utgör ramen för de många problem som behandlas i boken. Förfarandet i förvaltningsdomstol undersöks utifrån krav på barns rättssäkerhet, integritetsskydd och autonomi. De svenska bestämmelserna jämförs med norsk och engelsk rätt. En undersökning av den praktiska tillämpningen vid fyra länsrätter belyser effekter av det förfarande som föregar ett beslut om tvångvård.

Titti Mattsson är verksam vid juridiska fakulteten vid Lunds universitet. Hon är bl. a. knuten till det nationella forskningsprogrammet Barn som aktörer.

 

 

Juristförlaget i Lund

 

ISBN 91-544-2551-4

 

Tillbaka till Bokindex

 

Powered by AIS