Swedish

Välj ditt språk

Barns rätt till sina föräldrar

Av Ingrid Jordebo

  

Ingrid Jordebo är f.d. rektor och lärare. Artikeln är tidigare publicerad som insändare i "Ordet är fritt" i Hallands Nyheter den 15 april 2002.

Artikeln återges här med författarens benägna tillstånd.

 

 

I  FN:s  konvention  om barnens rättigheter artikel 7 står följande att läsa:

 

   " Barnet skall registreras omedelbart efter födelsen och skall ha rätt

      från födelsen till ett namn, rätt att förvärva ett medborgarskap och

        långt det är möjligt, rätt att få vetskap om sina föräldrar och

      bli vårdat av dem."

 

Barn har alltså enligt konventionen rätt att bli vårdade av sina biologiska föräldrar. Den socialdemokratiska regeringen kränker denna rätt genom

att endast subventionera barnomsorg som utförs på  daghem medan man helt nonchalerar och diskriminerar den vård som föräldrar ger sina barn

i hemmet.

 

Det är varken rättvist eller demokratiskt att endast subventionera en enda vårdform.  Genom att favorisera daghemmen ger regeringen barnen mindre tid med föräldrarna. Regeringen borde anmälas till FN  för detta brott mot artikel 7 i  barnkonventionen.

 

Att växa upp på institution, i detta fall på daghem,  är en öststatspolitik. Men Sovjetunionen skrev aldrig under barnkonventionen. Sverige däremot

har skrivit under och bryter denna dag emot artikel 7 i barnkonventionen.

 

Familjer som själva vårdar sina barn och därmed uppfyller barnkonventionens krav, borde få samma summa från samhället som ett barn på daghem kostar.

Därmed skulle det bli möjligt för många fler föräldrar att själva vårda sina barn. Barnantalet på dagis skulle minska till barnens bästa.  Nu har maxtaxan tvärtom

gjort daghemmen överbelagda. Stora barngrupper är ingen bra miljö för små barn att växa upp i.

 

 

Barn - foreldres eiendom

Børn skal være i familiens skød

Tillbaka till Artikelindex

 

 

 

 

 

 

 

Powered by AIS