Barnombudsmannen - lobbyist för fosterhemmen/familjehemmen?

Av Sven-Erik Berg, Nordmaling

 

 

 

 

Sven-Erik Berg är morfar till Tina, en liten flicka som blev tvångsomhändertagen och placerad i fosterhem, trots att hennes mor och morföräldrar kunde ta hand om henne. Tina släpptes efter en lång och hård kamp mot de sociala myndigheterna och fosterhemmet.

Sven-Erik Berg är också en skarp samhällskritiker och flitig debattör.

Artikeln nedan är en replik på artikeln "Konkurrensen om adoptivbarn allt hårdare" som publicerades på Sveriges Radios hemsida 2010-08-10.
Den publiceras här med författarens benägna tillstånd.

 

 

 

 

 


Jan Göransson, ordförande för Adoptionscentrum och barnombudsman Fredrik Malmberg har enligt Ekot den 8 augusti 2010 uttalat sig beträffande adoptioner. Jan Göransson tror att barn förekommer som bytesobjekt i sammanhanget. Det är inte bara Göransson som tror det.

Fredrik Malmberg välkomnar det regeringsförslag som innebär att det skall bli lättare att genomföra tvångsadoptioner.

 

Malmbergs motivering: "För många barn som är i familjehem är det jättebra".
Hur kan Malmberg veta det ? Hur många placerade barn/ungdomar har han intervjuat?

I många års tid har jag efterlyst bevis i form av statistik/undersökningar som visar att fosterhemsplacering generellt sett leder till något positivt för;

a) det placerade barnet

b) den biologiska familjen

c) samhället


Eftersom ingen under alla dessa år har presenterat de efterfrågade bevisen, måste vi utgå ifrån att sådana icke finns.

 

Detta är synnerligen anmärkningsvärt. All seriös verksamhet brukar ju ha rutiner som innebär regelbunden utvärdering av verksamheten.

Det finns tusentals individer som varit placerade i fosterhem/familjehem och som framträtt och berättat om rena skräckscenarier de varit med om. Dessa torde också kunna betraktas som många.

Varför nämner Malmberg ingenting om dessa människor? 

Man borde kunna förvänta sig att den som skall vara ombud för barnen, i första hand skall vara objektiv och inte fungera som lobbyist för fosterhemmen.

Sven-Erik Berg, Nordmaling

, 2010-08-16


Konkurrensen om adoptivbarn allt hårdare
Ekot, Sveriges Radio, sr.se - 2010-08-10


Tvångsadoption av fosterhemsplacerade barn?
Kort kommentar av Ruby Harrold-Claesson, 2010-08-16


NKMR:s Remissyttrande ang SOU 2009:61 "Modernare adoptionsregler", 7 juni 2010.

Ulf Kristersson: Stockholm inför nationell adoption som alternativ för fosterbarn
Moderaterna - 20 mars 2009


Fosterhem är ingen universallösning
Av Sven-Erik BergFosterbarn som god butik
Av Siv WesterbergMånga omhändertagna barn i motbjudande geschäft
Av Anita Ancarkrona


Tillbaka till Artiklar

  

 

Powered by AIS