Dagens fostermödrar är moderna änglamakerskor
Av Siv Westerberg, jur. kand., med. lic

  

Siv Westerbergs insändare är tidigare publicerad i Svenska Dagbladet "Brev till Redaktören" den 5 oktober 2000.

 

 

Numera är det inte "skamligt" att ha ett utomäktenskapligt barn, så marknaden för änglamakerskor av det slag som förekom vid förra sekelskiftet finns ej längre.

Men i stället har vi nu en marknad för en modern form av änglamakerskor. Denna marknad är de ca 4000 - 5000 enligt LVU omhändertagna barnen som numera finns i Sverige. Och kring dem är det lika mycket hemlighetsmakeri som kring de utomäktenskapliga barnen förr i tiden. 90 procent av de tvångsomhändertagna barnen har bra och präktiga egna föräldrar i livet. Tvångsomhändertagandet är i dessa fall en hämndeakt från socialmyndigheternas sida, därför att föräldrarna av någon anledning råkat i konflikt med en socialsekreterare.

För att få fosterföräldrar till denna dubiösa fosterbarnsverksamhet lockar socialmyndigheterna med enormt höga fosterbarnsersättningar. För ett normalt, friskt barn är fosterbarnsersättningen 7 000 - 8 000 kronor per månad och för ett handikappat barn upp till 60 000 kronor per månad. Dessutom är fosterbarnsersättningen till viss del skattefri.

De flesta människor, som blir fosterföräldrar i dag, blir det enbart för pengarnas skull. Fosterföräldrarna är ofta båda yrkesarbetande på heltid och fosterbarnet lämnas utan tillsyn en stor del av dagen. Socialmyndigheterna kontrollerar knappast alls huruvida barnet får tillräckligt med mat, kläder och läkarvård när det är sjukt. Detta leder till att fosterbarn ofta blir svårt vanvårdade utan att någon ingriper. Jag tycker att man kan beteckna den sortens fostermödrar som moderna änglamakerskor.

 

Rebeccas jul

För Rebeccas skull ?

Varför dog Daniel ?

Till Artiklar

Artikelarkiv

Powered by AIS