Swedish

Välj ditt språk

Den politiska ideologin bakom tvångsvård

Av Ruby Harrold-Claesson, jur. kand

 

 

 

 

 

 


Ruby Harrold-Claesson är som bekant ordförande i NKMR. Det här inlägget är ett svenskt bidrag till den i Borgerdebat.dk sedan den 16 februari 2004 pågående debatten om "Den politiske idiologi bag tvangsfjernelser".

Inlägget
postades på Borgerdebat.dk den 19 februari 2004

 

 

 

 

 

 

Hej Allesammans,

 

Jag har läst med stort intresse inläggen i debatten om den politiske idiologi bag tvangsfjernelser. Här kommer ett svenskt bidrag till debatten.

 

I en gemensam artikel med titeln "Ungdomar måste mötas av fast reaktion" skriven av fd justitieministern Gun Hellsvik och fd skolministern Beatrice Ask publicerad under "Brännpunkt" i Svenska Dagbladet den 5 september 1993, skrev författarna att Sverige behöver en ny familjepolitik.

 

Här följer ett utdrag ur artikeln:

 

"Sedan några år tillbaka finns en gryende samhällsdebatt om moraliska och etiska frågor. (...) Vi börjar nämligen se resultaten av den allmänna hållningslöshet som socialdemokraterna under 60- och 70-talen upphöjde till en politisk idé. Det gällde synen på familjen, på skolan och undervisningen men också på rättssamhället i stort.

Det finns vissa grundläggande idéer som vi tror att de flesta människor i vårt land i princip instämmer i: Vuxna människor har ett ansvar att lära de yngre vad som är rätt och fel. Föräldrar har ett särskilt sådant ansvar gentemot sina barn.....Unga människor som överträder normer måste lära sig att ta konsekvenserna av detta och kunna räkna med att möta en fast reaktion. Staten skall på alla sätt underlätta för föräldrar och bl a lärare att fullgöra sina fostrande uppgifter "(...)

"Avoghet mot familjen

Det har allt sedan 60-talet hos socialdemokraterna funnits en svårförklarad avoghet mot familjen och en ovilja att låta skolan fullgöra sin viktiga normförmedlande roll. Föräldrar fick veta att de "snöpte barnen i deras utveckling. De fick klart för sig att barnen mådde bäst om de togs om hand av pedagogiskt utbildad personal i offentliga institutioner...Föräldrarna ansågs alltså okunniga och närmast till skada för barnen...."

"Slutligen är det nödvändigt att då barn eller ungdomar överträder föreskrivna regler skall de mötas av en fast reaktion hemma och i skolan. Mot denna bakgrund är ett antal förändringar nödvändiga i vårt land.

Därför behöver vi en ny familjepolitik som visar att ansvaret för barnens tillsyn och fostran är föräldrarnas...."

Det är hög tid att låta föräldrar och skolpersonal ta ansvar för de unga i vårt samhälle. Försummar vi det sviker vi våra barn!"

 

De styrande, som uppenbarligen inte ser något värde i "familjen" som samhällsinstitution, försvårar för föräldrarna att vara tillsammans med sina barn och uppfostra dem själva.

 

Vi slipper ta hand om våra barn, som uppfostras av statspedagoger på daghem, och vi slipper ta hand om våra gamla, som skyfflas in på ålderdomshem. Allt vi behöver göra är att arbeta och betala genom våra skattsedlar.

 

Brave New World!

 

Hilsner

 

Ruby H-C

 

 

Den politiske idiologi bag tvangsfjernelse

Af Tommy Jensen

 

Godkjenning for å få barn ?
Av Marianne Haslev Skånland

 

Borgerdebat

 

Tillbaka till Artiklar

 

Powered by AIS