Swedish

Välj ditt språk

EUROPAKONVENTIONEN OM MÄNSKLIGA FRI OCH RÄTTIGHETER - HAR DE PRÖVATS JURIDISKT?

Av Krister Pettersson, civilingenjör, fd styrelsemedlem i Familjekampanjen

 

  

 


Krister Pettersson är språkkunnig civilingenjör och projektledare, som har världen som sin arbetsplats. Han beskriver sig själv som en gammal kämpe inom Haro, Familjekampanjen, Friheten i Sverige och Medborgarrättsrörelsen.

Inlägget skickades som replik på Hanne Kjöllers DN artikel som publicerades den 2 augusti 2007. Krister Pettersson skickade ett liknande inlägg till Sydsvenska Dagbladet som replik på red. Besaras artikel "Stryp alla offentliga bidrag till religiösa skolor" som publicerades den 9 augusti 2007.

Tidningarna har vägrat att publicera Krister Petterssons repliker.


Inlägget återges här med författarens benägna tillstånd.

  

 

 

Du frågar i DN (20070802) under i Din artikel   "Sekulärt är guld värt" om Europakonventionen om mänskliga fri- och rättigheter (från 1950 efter nazismens ohyggligheter, inte 1952) har prövats juridiskt.  Ja, det har den. Se bl a bilagda debatt på temat i Sydsvenskan, för länge sedan, när tidningen fortfarande tillät en öppen debatt.

För övrigt är det lätt att kontakta experter som t ex professor Jacob Sundberg, advokat Siv Westerberg eller advokat Lennart Hane, samtliga i Stockholm.  Och detta innan man skriver oinitierade artiklar som din.

 

Berörda artiklar är

Artikel 14 - Förbud mot diskriminering

Åtnjutandet av de fri- och rättigheter som anges i denna konvention skall säkerställas utan någon åtskillnad såsom på grund av kön, ras, hudfärg, språk, religion, politisk eller annan åskådning, nationellt eller socialt ursprung, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd eller ställning i övrigt.

 

och

 

Artikel 2 - Rätt till undervisning

Ingen får förvägras rätten till undervisning. Vid utövandet av den verksamhet som staten kan ta på sig i fråga om utbildning och undervisning skall staten respektera föräldrarnas rätt att tillförsäkra sina barn sådan utbildning och undervisning som står i överensstämmelse med föräldrarnas religiösa och filosofiska övertygelse.

 

Detta innebär, att om staten tar ifrån föräldrar deras pengar för bl a skolundervisning, har staten inte rätt att neka återbetalning av dessa skattepengar till undervisning, bara för att undervisningen kanske är misshaglig för staten eller några grupper i samhället.

 

Kanske kommer Du själv att vara tacksam för, att dessa mänskliga fri- och rättigheter, som är stadfästa genom mycket påtagliga skeenden i Europa under förra seklet, finns den dag det sitter en regim som säger att barn till journalister med sådana åsikter som dina inte skall få sin undervisning bekostad av skattemedel.

 

 

Mänskliga rättigheter - en tidig debatt
En serie artiklar i Sydsvenska Dagbladet


Tillbaka till Artiklar

 

 

Powered by AIS