FAMILJEUPPROR I SVERIGES KOMMUNER

 

Sedan några år tillbaka pågår ett familjeuppror där småbarnsföräldrar kräver ekonomiskt stöd av samhället för vården av de egna barnen. En ung mor, Anna Bergqvist, ställde sig i spetsen för familjeupproret. Upproret spred sig från kommun till kommun. Över 40 000 namnunderskrifter samlades in för en "programändring" för valfrihet i barnomsorgen. Åtskilliga kommunpolitiker ställde sig på föräldrarnas sida dvs mot den gängse politiken att tvinga barnen till den offentliga barnomsorgen i daghem och fritidshem. Nya system infördes t ex avlöning till den förälder som tog hand om sina egna barn om de samtidigt tog hand om någon annans barn ett par dagar i veckan - ett slags föräldranätverk.

 

Valfriheten i barnomsorgen i Uppsala kommun beslutades av barn och ungdomsnämnden i februari i år. Detta uppfattades som en revolt mot den av riksdag och regering anbefallda barnomsorgen och två socialdemokratiska kommunalråd Stavros Giangozoglu och Marlene Burwick vände sig till länsrätten för att få barn och ungdomsnämndens beslut ogiltigförklarat.

 

Länsrätten har i dom underkänt den nya barnomsorgsmodellen som beslutades av den behöriga nämnden.

 

 

Anna Bergqvist har belönats med Världen idags första Familjepris.

 

NKMR gratulerar till utmärkelsen!

 

 

 

 

Länsrätt underkänner valfrihet i Uppsala

Av Jonas Adolfsson

Länsrätten i Uppsala river upp den valfrihetsmodell som kommunens politiker beslutat om.
Beslutet att låta föräldrar gå samman i föreningar där den förälder som tar hand om familjernas barn avlönas av kommunen, togs av den ansvariga nämnden i februari.

Händelsen fick regeringen att gå i taket och snart fick den socialdemokratiska kommunledningen i Uppsala ett upprört telefonsamtal från förskoleministerns departement.

Världen idag 2005-06-15

 

 

 

”Föräldrar saknar kompetens”

Av Jonas Adolfsson

Föräldrarna saknar kompetens för att ta hand om barnen i Föräldranätverket, menar kommunalråd Stavros Giangozoglu, jublande glad sedan länsrätten underkänt Uppsalas nya valfrihetsmodell.

Världen idag 2005-06-15

 

 

 

Småbarnsmamma fick första familjepriset
Av Haore Sulaiman 

Anna Bergqvist fick priset för att hon ”i en tid då rätten att själv vårda sina barn tycktes förlorad, ställde sig i spetsen för ett familjeuppror som gett många nytt hopp och självkänsla”,  lyder motiveringen.

Världen idag 2005-06-13

 

 

 

Tillbaka till Artiklar

 

Powered by AIS