Får inte tillbaka barnet
Av: Torsten Strömberg  

 


Torsten Strömberg är journalist på tidningen Östra Småland.
Artikeln är tidigare publicerad i Östra Småland den 25 februari 2004.
Den ingår i en serie artiklar författade av samma journalist, som har publicerats om Fallet Gueblaoui som Per Hermanrud, Kalla Fakta, rapporterade om i TV4 den 27 september 2004.

Artikeln återges här för NKMR:s läsare på grund av att den har försvunnit från Östra Smålands hemsida. Den återges med författarens benägna tillstånd.

 

Det blev ingen framgång i länsrätten utan advokat för de två Oskarshamnsmakar som vill ha tillbaka sitt omhändertagna fyra-åriga barn.

 

En alltför negativ inställning till socialnämnden från föräldrarnas sida har spelat en avgörande roll, enligt domen.
I sina domskäl hänvisar de till cirka ett år gamla beslut från kammarrätten där barnets allmänna utveckling bedöms försenad och talspråket mycket begränsat.
Då genomgick barnet en större utredning, vilken kammarrätten inte ansåg skulle fördröjas eller försvåras.
 
Länsrätten menar nu i den nya domen att barnet fortfarande har ett omfattande vårdbehov.
   - Föräldrarna kan inte tillgodose detta på egen hand och heller inte med eventuella hjälpinsatser i hemmet.
   - Därvid har särskilt beaktats att makarna fortfarande har en negativ inställning till socialnämnden. Det omöjliggör samarbete.
   - Samtycke till nödvändig vård föreligger inte. Förhållandena får därför anses vara sådana att vård enligt LVU alltjämt behövs.
   
Östran/Nyheterna berättade i förra veckan om hur makarna inte fick den advokat de önskade företräda dem vid länsrätten. Därför fick de föra talan ensamma. Men advokaten och läkaren Siw Westerberg från Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter, NKMR, hjälpte paret på ideell basis med en inlaga till länsrätten.
Bland annat togs läkarintyg upp, som inte talade om något exceptionellt avvikande i pojkens utveckling.
Däremot ska utvecklingen ha försämrats i fosterhemmet, togs upp där.

Socialnämnden, som var företrädda av advokat vid länsrättsförhandlingen, gav en annan bild.
   - Det finns brister i föräldrarnas omsorgsförmåga och den känslomässiga kommunikationen mellan föräldrarna.
 De hänvisade också till utlåtanden från Barn- och ungdomspsykiatrin, Västrumsgården och Oasen. Samt hur vården nu lagts upp.
   - Barnet har idag en personlig assistent på daghemmet. Det har kontakt med psykolog, sjukgymnast och arbetsterapeut och logoped.

Försenad mognad
De talar också om en märkbar förbättring av barnets tillstånd sedan det omhändertogs. Barnet betraktas befinna sig på 2,5 års ålder i psykisk mognad.
   - Barnet är mer moget nu än för ett och ett halvt år sedan. Det kan ta ställning och säga ifrån. Det är mer öppet och modigt i förhållande till andra personer och kan leka med andra barn.
   - Språkutvecklingen går framåt och barnet talar nu hela meningar, framförde socialnämnden.
   - Men barnet talar inte med sina föräldrar vid umgängestillfällena, sa socialnämndens advokat.
   

Det gör barnets pappa arg.
   - Det är lögn. Han pratar visst när vi träffas, säger pappan.

Socialnämnden förde ändå fram att barnet har behållning av att träffa sin mamma och pappa.
   - Om något händer vänder han sig dock till fosterföräldrarna. Barnet är stresskänsligt och reagerar negativt på förändringar.

 

 

Får inte tillbaka barnet
Av: Torsten Strömberg 


Tillbaka till Oskarshamnsfallet 2 - Invandrarpojke tagen av socialen i Oskarshamn

 

Tillbaka till Artikelindex

Artikelarkiv

 

 

Powered by AIS