Familjetvist leder till granskning

Av Catarina Saha

 

 

Catarina Saha är journalist på Västerbottens Kuriren. Artikeln är tidigare publicerad i VK den 20 januari 1997 och ärendet följdes upp i en serie artiklar av samma författare. Artikelserien återges här med författarens benägna tillstånd.

 

 •  Rose-Mari tror att hennes före detta sambo Lennart misshandlat deras son. När Lennart polisanmäldes inledde sociala en utredning. I utredningen vändes allt mot Rose-Mari och hennes lämplighet som mamma ifrågasätts. Nu begär Rose-Mari att socialkonsulenten vid länsstyrelsen ska granska socialas handläggning.

  - De kan knappast ha haft Daniels bästa för ögonen, i stället har de velat visa att Lennart är en bra pappa och jag en dålig mamma.

  Rose-Mari träffade Lennart i början av 90-talet och ganska snart blev hon gravid. Det visade sig dock att Lennart hade stora problem. Han hade ekonomiska bekymmer och dessutom hade han svårt att hantera spriten. Vid ett par tillfällen misshandlade han Rose-Mari. När Rose-Mari var gravid i andra månaden lämnade hon Lennart.

   

  Ensam vårdnad

  Rose-Mari har i dag ensam vårdnaden om Daniel. Hon har ett ansvarsfullt arbete där hon arbetar deltid för att kunna vara mer tillsammans med Daniel. Hon har ett brett socialt kontaktnät med många vänner.

  Föräldrarna har sinsemellan kommit överens om när Daniel ska vara hos sin pappa. Ofta har Lennart inte dykt upp på avtalad tid, men detta har Rose-Mari haft överseende med eftersom hon är mån om deras relation.

  Daniel berättade flera gånger efter besöken hos pappa att han hade blivit slagen. Rose-Marie konfronterade Lennart, men han nekade. När Daniel en dag kom hem från sin pappa hängde hans ena arm konstigt. Daniel visade också sin mamma en skada på huvudet och pojken var utom sig av förtvivlan när han berättade att pappa återigen hade slagit honom. En barnläkare konstaterade skadan och gjorde en polisanmälan, precis som han är skyldig att göra. I och med anmälan drog också socialförvaltningen i Umeå i gång en utredning. Men utredningen om misshandel blev till slut en utredning där Rose-Mari beskylldes för att vara en dålig mamma.

   

  Utredningen nedlagd

  I polisens utredning fanns vittnen som berättade om misshandeln samt Daniels eget vittnesmål där han både för en barnpsykolog och för polisen berättat om misshandeln. Lennart nekade dock till misshandeln och brott kunde inte styrkas av polisen.

  Socialtjänstemännen som utredde frågan var inte villiga att ta del av uppgifterna i polisutredningen. Handläggarna hänvisade endast till polisens slutsats och lade därefter ned sin utredning om misshandeln.

   

  "Brister i omsorg"

  Socialtjänstemännen konstaterar dock i utredningen att Rose-Mari brister i omsorg om sin son.

  - Det är en väldigt allvarlig sak att säga, att jag inte har tagit hand om Daniel på rätt sätt. Handläggarna är partiska, de har tagit parti emot mig. Det tar mig väldigt hårt och jag kan inte låta det stå emotsagt, därför har jag bett länsstyrelsens socialkonsulent granska handläggningen.

  Den tjänsteman vid länsstyrelsen som granskar socialtjänstens arbete har nu fått Rose-Maris klagan. I sin anmälan tar hon upp flera händelser där handläggarna har varit partiska till Lennarts fördel. Istället har de velat visa att Rose-Mari kanske inte tar hand om Daniel på bästa sätt, till exempel att de äter på flottiga tallrikar.

  - Det är helt befängt, säger hon. Handläggarna tror på Lennart när han försöker misskreditera mig. Jag vet att han kan vara övertygande, charmig och duktig på att manipulera andra.

   

  Ingen frågade

  Handläggarna har i kontakt med personalen på Daniels daghem fått veta att Rose-Mari lämnar honom vid niotiden och detta tog man som ett bevis för att hon var slö och försenad till jobbet. Det var ingen som frågade henne om detta, om de hade gjort det hade de fått veta att hon arbetade deltid och därför börjar sent.

  Rose-Mari har inte fått möjlighet att följa utredningen under arbetets gång, inte heller har hon innan den slutfördes tagit del av innehållet.

  - Det har däremot Lennart fått göra, och hans version har varit vägledande för handläggarna, anser Rose-Mari.

   

  "Tur jag är stark"

  - Det är tur att jag är en stark person, säger Rose-Mari. Men jag tänker på de stackare som inte är det och som blir utsatta för en utredning som den här.

  - Jag tänker mycket på Daniels framtid och jag är väldigt orolig över hur den ska bli, avslutar Rose-Mari.

  Fotnot: Rose-Mari, Daniel och Lennart heter egentligen något annat.

   

  Inte någon engångsföreteelse

  "Många har missuppfattat sin funktion"

  Socialen vägrade lyssna

  "Oskickligt och partiskt"

  Kritiken ny för Länsstyrelsen

  Länsstyrelsen JO-anmäls

  Åklagare misstänks ha begått tjänstefel

  Tillbaka till Artikelindex

   

   

Powered by AIS