Swedish

Välj ditt språk

Familjerevolten växer snabbt!
För drygt ett år sedan publicerade Världen idag en unik sammanställning, som visade att det under ytan i Sverige, utan någon spegling i tongivande medier, pågick en familjerevolt i landets kommuner. Familjerevolten startade som ett familjeuppror där det ställdes krav på "Barnens rätt till föräldrarnas tid" och föräldrarnas rätt att välja den barnomsorg de vill ha för sina barn. Familjeupproret har samlat in över 40 000 namnunderskrifter för en "programändring" för valfrihet i barnomsorgen. Artiklarna är tidigare publicerade i Världenidag.se. Se även "Familjeuppror i Sveriges kommuner".

NKMR följer detta uppror eftersom vi har en gemensam nämnare "Familjen".

 

 

 

Familjerevolten drar genom landet

Av Carin Stenström 

Det är lätt att förstå att Göran Persson inte vill ha en kvoterad föräldraförsäkring. Det vore att be om ett nederlag i nästa val.

Titta på vår översikt i dagens tidning över vad som händer i landet, utanför s-kongressen, partihögkvarteren och Stockholms-redaktionerna instängda revir: En familjerevolt drar genom landet med en styrka som måste väcka bävan i regeringskansliet. Det är inte krav på ökad statlig styrning som nu växer sig starka, i kommun efter kommun, utan krav på ökad valfrihet, självbestämmande för föräldrar och uppskattning av föräldrainsatsen.

Föräldraupproret går inte att hejda. Göran Persson har insett det, men socialdemokratiska kvinnoförbundet och andra tycks leva kvar i en svunnen tid, då de kunde diktera villkoren utforma tillvaron för medborgarna.

Världen idag 2005-11-04

 

 

Revolt som inte kan stoppas

Av Carin Stenström 

Familjerevolten går inte att hejda! Man kan förtrycka medborgare under en tid, man kan osynliggöra grupper, man kan driva en orättfärdig politik och man kan föra en strid mot naturen – under en begränsad period men inte i längden. Förr eller senare kollapsar förtrycket, för eller senare leder destruktivitet till sammanbrott, förr eller senare slår naturen tillbaka.

Världen idag 2005-10-10

 

 

Socialdemokraterna och valfriheten

Maria Brodd, Åke och Elisabeth Josefsson, Åsa Peleback, Malin Deleur

Svar till de socialdemokratiska politiker i Nacka och Sollentuna som är emot ökad valfrihet i barnomsorgen.

Ni har alldeles rätt i att frågor som rör barnomsorgen är för viktiga för ”att göras till en politisk lekstuga”! Men vilka är det som trotsigt vägrar att inse att många föräldrar har tröttnat helt på er tvångsideologi?

Världen idag 2005-10-07

 

 

Familjerevolten växer snabbt!
Av Carin Stenström 

För drygt ett år sedan publicerade Världen idag en unik sammanställning, som visade att det under ytan i Sverige, utan någon spegling i tongivande medier, pågick en familjerevolt i landets kommuner. I 34 kommuner hade då initiativ av olika slag tagits: namninsamlingar, folkomröstningar, politiska insatser för att öka valfriheten.
Världen idag 2005-02-04

 

 

 

Familjeupproret i Sveriges kommuner
Några artiklar i Världen idag

 

 

Tillbaka till Artiklar

 

Powered by AIS