Fosterhem i förskönande beskrivning

Av Sven-Erik Berg

 

 

 

Sven-Erik Berg är en skarp samhällskritiker och flitig debattör. Han är en av grundpelarna i "Mormorsupproret". Sven-Erik Bergs barnbarn blev omhändertaget och placerat i fosterhem. I Tinafallet berättar Sven-Erik Berg om familjens kämp för barnets rätt till sin egen familj. Kampen var lång och grym. Sven-Erik Berg och hans fru, Ingrid, demonstrerade utanför socialkontoret. Socialarbetarna polisanmälde dem för förtal. Familjen Berg polisanmälde socialarbetarna för tjänstefel. Deras brott blev aldrig utredda. Men Sven-Erik Berg kämpade vidare - och de vann. Barnet återlämnades till sin släkt.

Sven-Erik Berg har skrivit artikeln nedan för NKMR:s hemsida.

 

 

 

 

På senare år har det ju avslöjats en rad fall där familjehemsplacering av barn har skett under anmärkningsvärda former. Är det måhända ett försök att reparera de sociala myndigheternas skamfilade renommé som föranleder den kampanj som nu pågår?

Västerbottens-Kuriren, Aftonbladet och Göteborgs-Posten är några tidningar som upplåtit stort gratisutrymme för familjehemmens marknadsföring.

 

V-K har i ett stort uppslaget reportage 7 mars 2000 låtit en fostermamma lämna en våldsamt förljugen och förskönad bild av familjehemmet. Samtidigt har fostermamman spytt sin galla över barnets biologiska mor som inte fått komma till tals i sammanhanget och som dessutom haft fräckheten att ta hem sitt barn. V-K har för övrigt vid flera tillfallen gått familjehemmens och de sociala myndigheternas ärenden.

 

AB har 26 juni 2001 ett reportage med rubriken ”Barnen som ingen vill ha”. En person som arbetar med familjehem propagerar för höjda arvoden och höjd status för familjehemmen. Dessutom förekommer uppropet: ”Fosterföräldrar sökes över hela Sverige”.

Sådant brukar vanligtvis förekomma på betald annonsplats.

 

G-P har i en serie artiklar låtit företrädare för familjehemmens intressen komma till tals och torgföra familjehemmens förträfflighet.

 

Osökt kommer man in på tanken att de reportrar som ansvarar för respektive reportage kanske är fosterföräldrar och följaktligen talar i egen sak.

 

Familjehemmens marknadsföring

 

Många omhändertagna barn i motbjudande geschäft

 

Tillbaka till Artiklar

 

                                                           

 

Powered by AIS