Swedish

Välj ditt språk


SÄMRE LOTTADE

De vanartade barnens historia i Norrköping 1903 - 1925

boktips_samre_lottadeAv Maria Sundkvist

Bild: Ulf Lundkvist

I maj 1910 lämnade den trettonårige pojken Axel sin ensamstående mamma i Norrköping och reste till sitt nya hem, ett fosterhem på landsbygden långt från hemstaden.

Axel var en vanartad gosse, det hade barnavårdsnämnden i Norrköping bestämt. Vad hade då Axel gjort och vadinnebar det att vara ett vanartat barn och bli skild från hemmet av barnavårdsnämnden?

I "Sämre lottade" berättas historien om de vanartade barnen. Vi får möta Axels olyckskamrater i sekelskiftets Norrköping men också de damer och herrar i barnavårdsnämnden som försökte "rädda" barnen från vad de såg som en dålig miljö.

Boken är ett bidrag till en historieskrivning som synliggör människor och händelser ur det förflutna som sällan märks i historieböckerna. Här lyfts barnens historia fram. Deras handlingar sätts i relation till de som hade makt att bestämma över deras liv.

Ulf Lundkvists karaktäristiska teckningar samspelar med

Maria Sundkvists text till en helhet som levandegör en

viktig del av vårt gemensamma förflutna.

SÄMRE LOTTADE

©Maria Sundkvist

© Ulf Lundkvist, bild

Utgiven av Hjelm förlag, 1993

ISBN

Fru Hjelte och hennes barn
Av Göran Skytte

Powered by AIS