Swedish

Välj ditt språk

Alla som arbetar med myndighetsutövning behöver ha aktuell lagstiftning nära till hands för att garantera klienter och brukare en rättssäker samhällsservice. 9789172512214 Socialtjanstlagen 2020 annika staafMotsatsen leder till både personligt lidande för den enskilde och slöseri med tid och pengar för att hantera överklaganden. Socialtjänstlagen 2020 är sedan lång tid en nödvändig uppslagsbok för alla som arbetar med socialt arbete inom kommunal socialtjänst eller med socialt arbete inom andra välfärdsområden. Även de som arbetar med utsatthet på ideell bas har stor nytta av boken. Den klara och begripliga framställningen rätar snabbt ut de flesta frågetecknen kring lagens tillämpning. Boken har en tydlig struktur: • Tydliga rubriker som gör att du snabbt hittar rätt avsnitt • Aktuella lagkommentarer • Senaste rättsfallen och JO-avgörandena logiskt placerade i förhållande till lagen Boken gör det enkelt för både tjänstemän och förtroendevalda att hålla sig uppdaterade. Den fyller också en viktig funktion i utbildningssammanhang vid såväl universitet och högskolor som yrkeshögskolor och folkhögskolor. För exempelvis studenter inom juridik, vård, socialt arbete och socialpedagogik ger boken en bra grund för att förstå lagen och dess användning. Annika Staaf är jur. kand. samt docent i socialt arbete, inriktning rättsvetenskap, och verksam vid Institutionen för kriminologi på Malmö högskola. Hon har skrivit ett flertal böcker inom områden som rör rätt och rättstillämpning på det socialrättsliga området. Lina Corter är jur. kand. och adjunkt i juridik och undervisar i socialrätt, hälso- och sjukvårdsrätt och arbetsrätt på Malmö högskola.

Publicerad: Helsingborg : Komlitt, [2020]

Tillverkad: 2020

Powered by AIS