Oskarshamnsfallet 2 - Invandrarpojke tagen av socialen i Oskarshamn

Kan ett omhändertagandebeslut påverkas negativt av språkförbistring och kulturkrockar?

Den extrema utredningstiden på behandlingshem, över ett år, menar socialchefen är ett bevis på att familjens sak har prövats noggrant.

Fortsätter kämpa för att få tillbaka sitt barn
Av Torsten Strömberg

Föräldrarna kräver att få se sjukjournalerna
Av Torsten Strömberg

Får inte tillbaka barnet
Av: Torsten Strömberg

Föräldrar fick ideell hjälp i rätten
Av: Torsten Strömberg

Föräldrarna utan advokat när barnets framtid avgörs
Av: Torsten Strömberg

Föräldrapar får inte hem sin treårige son
Av Emma Nordander

En strimma hopp för föräldrar till omhändertaget barn
Av Emma Nordander

Vi blev lurade från början
Av Emma Nordander

Extrem utredningstid bevis på noggrann prövning
Av Emma Nordander

”För dumma” för att ha barn - OSKARSHAMNSFALLET
Några artiklar om hur socialens personal i Sverige dömer ut föräldrar och konfiskerar deras barn.
I slutet av listan finns jämförbara artiklar från Norge och Tyskland

Omhändertaganden av barn är en stor kostnad för samhället
Av Birger Hjelm

Powered by AIS