Swedish

Välj ditt språk

Budgetunderskott i Svalövs kommun

 

Svalövs kommun - i likhet med de flesta kommunerna som praktiserar onödiga tvångsomhändertaganden och fosterhemsplaceringar av barn - uppvisar ett stort budgetunderskott för år 2005.

 

I kommunens flerfärgstryck "Information från Svalövs kommun", Nr 1, mars 2005, sid. 6, förklarar ekonomichefen, Jan Bengtsson, bokslutet för 2004 enligt följande:

"De största negativa avvikelserna i årets bokslut står socialnämnden för. Socialnämndens underskott på minus 6,3 Mkr beror på ökade kostnader för bl. a vård och behandlingskostnader av barn och ungdom (...)."

I artikeln nedan anges det att åtta barn och ungdomar är placerade i fosterhem. Sju av barnen är syskon. Trots det enorma budgetunderskottet har socialnämnden i Svalövs kommun beslutat att tvångsomhänderta och fosterhemsplacera det åttonde syskonet, som föddes i höstas.

 Webmaster 

 

 

Alla nämnder måste hjälpas åt att spara 

Av Anna Söderquist

SVALÖV.
Den senaste ekonomiska prognosen för socialnämnden är att den beräknas ligga på 7,5 miljoner kronor i underskott när 2005 är slut.

Nu dras den berömda svångremmen åt rejält. Pengar från andra nämnder flyttas till socialnämnden. Allt för att försöka få bukt med mångmiljonunderskottet.
Helsingborgs Dagblad 2005-06-14
 

 

Fortsatt minus för socialnämnden

Av Alf Sjögren
SVALÖV.
Under det första kvartalet har nämnden gått back med 1,3 miljoner kronor. Ett ökat antal institutionsplaceringar är orsaken till att budgeten inte kan hållas
Helsingborgs Dagblad 2004-04-29.


 

 

Nova kvarn - en dyr verksamhet

Av Alf Sjögren

För hela året förutspås ett minus på 7,9 miljoner kronor i socialförvaltningen budget.
 - Det låter dystert men vi fick många placeringar av unga och vuxna i höstas. Placeringarna fortsätter tills de är färdigbehandlade.
  För närvarande finns sju vuxenplaceringar. Tidigare har det inte rört sig om mer än en eller två. Utöver det är åtta barn- och ungdomar placerade i familjehem.

Helsingborgs Dagblad 2005-04-01

 

 

 

 

 

 

 

Svalövs kommun

 

Samhället borde stötta föräldrarna - inte ta deras barn ifrån dem

Av Ruby Harrold-Claesson

 

Köpt vård bakom minus på socialförvaltningen
Ruby Harrold-Claesson

 

Socialnämnden i Kumla går back med drygt fyra miljoner
Av Ruby Harrold-Claesson

 

Budgetunderskott i Bergsjön orsakat av "köpt vård"
Av Ruby Harrold-Claesson

 

Socialen lät underskottet skena iväg
Av Robert Owen

 

Så mycket kostar Götene-fallet skattebetalarna
Av Tomas Svedberg

 

Götenefallet - Sluta slösa Götene
En av flera Götenebor som tappat förtroende för socialnämnden

 

Dyrt och hjärtlöst Ur Olof Kihlstedts brev till Tidaholms kommunstyrelse

 

Familjehemmen behöver stöd?
Av Birgitta Hellwig

 

 

Tillbaka till Artiklar

 

 

Powered by AIS