Swedish

Välj ditt språk

 

 • Socialen tar Adrian - igen

   

  Ingen politiker har träffat Adrian

  av Torbjörn Karlgren, Karlskoga

   

Karlskoga Tidning den 13 juli 1999. Detta är den andra artikeln i artikelserien om socialtjänstens i Karlskoga tvångsomhändertagande av Adrian. Artiklarna återges här med författarens och redaktionens benägna tillstånd.

 

 • Det har nu gått åtta dagar sedan socialen i Karlskoga för andra gången tvångsomhändertog Adrian, tio månader.

  Grunden?

  En ifrågasatt utredning med påståenden om allt från neddragna persienner och för få lampor till blöjor som är för blöta.

  - Eva Stendahl fick 1,5 timme på sig att försvara sig och sitt barn.

  Sedan fattade fem politiker beslutet att omhänderta honom - och kom fram till att Adrian behöver "växa upp i en miljö där han får trygghet, kontinuitet och stimulans".

  Ingen av dem har träffat honom.

   

   

  Neddragna persienner, för få lampor och en blöt blöja

  Så här gick det till när politikerna tvångsomhändertog Adrian

  Eva fick sin son Adrian, tio månader, tvångsomhändertagen. Det berättade vi om igår.

  I tisdags fattade fem politiker beslutet vid ett extra möte.

  Tvångsomhändertagandet av Adrian var ett så viktigt beslut att det inte kunde vänta. Så här gick det till.

  Det är sommar, sol och semester när socialnämndens sociala utskott samlas för möte tisdagen den 6 juli. Det skulle egentligen inte vara något möte, sista ordinarie sammanträdet var i mitten av juni men nu har man kallats in extra.

  Det märks att det är semestertider. Utskottet, som normalt har sex ledamöter, är bara fem till antalet denna dag och räknar man ordinarie ledamöter så är bara hälften närvarande. Med utskottet behöver bara ha fyra politiker på plats för att kunna ta beslut.

  Med på mötet är socialdemokraterna Ingegerd Bennysson som fungerar som ordförande i Bengt Johanssons frånvaro, Roy Olsson och Margaretha Öhrn.

  Dessutom vänsterpartisterna Sonia Schaank och Kenneth Wachenfeldt.

  Efter ett två timmar långt möte, där Eva Stendahl varit med de första tre fjärdedelarna och utskottet och socialsekreteraren Håkan Stenholm sedan diskuterat beslutar utskottet att enligt lagen om vård av unga omedelbart tvångsomhänderta hennes tio månader gamle son Adrian.

  Med sig för att göra denna bedömning har sociala utskottet en utredning på fem A4-sidor, författad av socialsekreteraren Håkan Stenholm, och ett förslag till beslut.

   

        • ***

Eva försöker få politikerna att förstå att hon klarar av Adrian utmärkt och att hon ska få behålla honom hemma, helt enkelt att livet ska fortsätta som tidigare.

Efter att Eva och hennes morfar (som varit med som stöd) fått lämna möteslokalen för att vänta utanför fortsätter mötet.

- Det kändes så ... meningslöst, säger Eva efteråt. Det är ju socialen som påstår saker om mig och ändå är utredaren tyst under hela tiden jag är med.

- Så lägger han fram sitt när jag har gått ut.

- Jag kunde lika gärna ha varit hemma istället för att sitta där och tala om hur förtvivlad jag var.

Hur är det då med Adrian, den tiomånaders pojke som sägs stå i centrum av det här ärendet?

Socialens tjänstemän har träffat honom vid tre kortare tillfällen.

Utredaren, Håkan Stenholm, skriver:

"Utredaren uppfattar Adrian som en mycket lättillgänglig pojke. Han är väldigt glad och är lätt att locka till skratt. Han verkar hel och ren förutom att socialtjänstens personal vid några tillfällen iakttagit att han gått för länge med blöt blöja. Han är distanslös på så sätt att han tyr sig till vem som helst".

Aha!

Här har vi något.

(Den där blöta blöjan kan vi ju glömma. Hittills har inget barn växt upp på denna jord utan att gå för länge med blöt blöja mellan varven).

Felet med Adrian är uppenbarligen att han är öppen på så sätt att han "tyr sig till vem som helst".

Utredningen fortsätter:

"Detta är anmärkningsvärt med tanke på att ett tio månaders litet barn normalt reagerar inför främmande människor".

Vad blir slutsatsen?

Jo:

"Adrian tyr sig inte mer till sin mamma än till någon annan. Ett exempel på detta är när utredaren besökte Irmagården. Under samtal med Eva och personal låg Adrian och sov i sin vagn en bit ifrån. Han vaknade och en personal gick fram för att ta upp honom. Adrian lät sig glatt tas upp av denne och han blev sedan nersatt på golvet. Han efterfrågade inte Eva trots att hon fanns i rummet".

***

Socialförvaltningen i Karlskoga tycker inte om Adrians far. Han har en fängelsedom han avtjänat, han har dömts för olaga hot och misshandel av sin förra fru - en dom han inte accepterat och som nu ligger hos Europadomstolen.

Men:

Eva och pappan har inte bott ihop.

Eva har ensam vårdnad om Adrian.

Ändå tar utredningen pappan som ursäkt för att ta Adrian från Eva.

Ett exempel:

"Eva har vid ett flertal tillfällen visat sig omdömeslös, när hon är ute sent på nätterna och att hon söker upp pappan tillsammans med Adrian och till och med lämnar Adrian hos pappan".

Till saken hör att det inte finns något beslut om att Adrian och pappan inte ska få umgås.

- Men kräver socialen att det ska vara så så får jag väl acceptera det, säger Eva.

- Bara jag får Adrian tillbaka.

        • ***

Eva då?

Vad har socialen mot henne som mor?

"Eva är mycket upptagen med sitt känsloliv och pratar mycket om detta och hon ger intryck av att vara psykiskt labil på så sätt att hennes reaktioner på händelser inte är adekvata. Till exempel så har Eva haft en önskan om att Adrian skall ha tillgång till sin far och när detta inte gått att genomföra har hon reagerat väldigt starkt".

Mer?

"Hon har vid ett flertal tillfällen tillsammans med Adrian sovit över hos olika kompisar och varit ute sent på kvällarna. När utredare påtalat det olämpliga i detta har Eva menat att hon har gjort det för att hon skall må bra och när hon mår bra gör Adrian det också."

Sedan återkommer Adrians "distanslöshet".

"Socialtjänsten har iakttagit att Adrian är distanslös dvs han vänder sig lika glatt till vem som helst. Eva tycker detta är en bra egenskap".

Utredaren konstaterar också att persiennerna i Evas lägenhet varit neddragna dagtid samt att det "funnits få fungerande lampor".

       • ***

Socialtjänsten försöker, två dagar efter Evas besök, att "i flera dagar komma i kontakt med Eva och Adrian utan resultat".

Utredningen säger att Adrians pappa berättat att Eva sökt upp honom - med Adrian - vid tolvtiden på natten för att få honom att vara barnvakt.

- Det har jag aldrig sagt, säger pappan.

Enligt utredningen har pappan "också uppgivit att han sett Eva med Adrian vid halv ett-tiden på natten en helgkväll för cirka två veckor sedan utanför en nöjeskrog. Han ringde vid detta till polisen då han tyckte att det var olämpligt".

- Aldrig, säger han. Det har inte hänt och jag skulle aldrig ringa polisen och säga något sådant.

- Speciellt inte som jag var orolig över att de skulle ta Adrian efter att Eva varit hos socialen och bett om hjälp.

       • ***

Sammanfattning om Adrian?

"Socialtjänstens bedömning är att det föreligger en risk för hans hälsa och utveckling pga moderns bristande omsorgsförmåga. Denna oförmåga tar sig uttryck i att modern är mycket självupptagen och då Inte förmår att se Adrians behov. Modern har också Visat sig omdömeslös i att låta Adrian vistas i olämpliga miljöer".

Detta leder till att Adrian behövs tas om hand:

"Socialtjänsten har genom frivilliga insatser försökt ge Eva stöd i föräldrarollen. Dessa insatser har varit verkningslös då Eva avbrutit dem eller hällt sig undan".

Alltså:

"Adrian behöver växa upp i en miljö där han får trygghet, kontinuitet och stimulans. Han behöver omgående påbörja en anknytningsprocess. Dessa behov bedöms han få tillgodosedda genom en familjehemsplacering. Då modern inte samtycker till erforderlig vård och för att säkerställa densamma måste den ges med stöd av 2§ LVU".

***

2§ LVU säger:

"Vård skall beslutas om det på grund av misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet finns en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas".

       • ***

I protokollet från socialnämndens sociala utskott, beslutet om Eva och Adrian, står följande:

"Adrian uppvisar idag ett beteende som tyder på att han inte har någon eller en mycket svag anknytning till sin moder. Socialtjänsten bedömer att Adrian omgående behöver få knyta an till en omsorgsperson för att eliminera att hans känslomässiga utveckling allvarligt riskeras att skadas. Vidare bedöms Adrian vara i behov av att fä växa upp i en miljö där han får trygghet, kontinuitet och stimulans. Dessa behov bedöms han få tillgodosedda genom en familjehemsplacering. Samtycke till den föreslagna vården föreligger inte".

Nej,

Det gör inte det.

Eva vill ha Adrian hemma hos sig.

Hon säger till politikerna att det som står i utredningen inte är sant.

Påpekar att utredaren bara träffat Adrian några få gånger.

Säger att socialtjänsten missförstått hennes begäran om hjälp och att hon hände.

Sociala utskottet beslutar enhälligt att tvångsomhänderta Adrian,

       • ***

En aspekt i ärendet är denna:

En av de fem ledamöterna i socialautskottet denna dag är Sonia Schaank, vänsterpartist.

Det är hon som tagit beslutet tagit innan, på måndagen, att Adrian omedelbart skulle placeras i familjehem.

Schaank har ensamt fattat beslutet.

Varför just Sonia Schaank?

Tja, ordföranden Bengt Johansson var på semester.

Vice ordföranden Ingegerd Bennysson hade ledig dag och när mobiltelefonen ringde hann hon inte svara.

Istället fick Håkan Stenholm tag i Sonia Schaank och eftersom hon var den förste politiker han fick tag i så blev det hon som fick fatta beslutet.

Nu, dagen efter, sitter hon på sociala utskottets möte och ska rösta om huruvida hon tycker att det beslut hon själv tog dagen innan var riktigt.

Det visar sig att hon tycker det.

       • ***

En annan aspekt:

Håkan Stenholm, utredaren som är socialsekreterare, är också oppositionsråd för vänsterpartiet och sitter i kommunfullmäktige.

Med sig, vid hembesöken hos Eva, har han en annan socialtjänsteman, Ing-Marie Lycke.

Hon sitter också i fullmäktige för vänsterpartiet.

Det gör även Sonia Schaank, Schaank som på Stenholms fråga skriver under det akuta beslutet om tvångsomhändertagande.

Kenneth Wachenfeldt?

Han är ordförande för vänsterpartiet i Karlskoga.

       • ***

Ett fall som Adrian är naturligtvis svårt, svårt att beskriva.

Men vad man än tycker och tror finns ett antal punkter som ingen ifrågasätter.

* Fram till den 26 maj lever Eva Stendahl som ensamstående mor med sonen Adrian, tio månader, utan att någon ifrågasatte.henne.

* Den 26 maj går hon till socialen för att få ekonomisk hjälp och hjälp med avlastning.

* Detta gör att socialen inleder en utredning som två veckor senare leder till det första tvångsomhändertagandet och sex veckor senare till att Adrian placeras i familjehem.

* På sex veckor går Eva från att vara vanlig mamma till att mista sitt barn och bara få träffa honom vid planerade besök.

Idag är det den 13 juli.

Det är en vecka och en dag sedan Adrian tvångsomhändertogs av samhället för andra gången.

 • Nu, det är ju en så fin tid med Adrian, säger Eva. Han börjar gå, får tänder, pratar ...
 • Jag hade en riktig vardag med mitt barn och mådde bra innan allt det här hände.
 • Det är allt jag vet.

 

Powered by AIS