Swedish

Välj ditt språk

Terapeutens rätt: Rättslig och terapeutisk logik i domstolsförhandlingar

Skriven av Maritha Jacobsson

Kvaliteten på den rättsliga prövningen av tvångsomhändertaganden är inte tillfredsställande.
–Den rättsliga argumentationen är i praktiken väldigt begränsad, säger forskaren Maritha Jacobsson.

I dagsläget innebär den rättsliga prövningen om ett tvångsomhändertagande att den enskilde individen granskas istället för myndigheternas bedömningar.

– Det kan upplevas som kränkande. Den rättsliga prövningen är en möjlighet för den som står för ett hot om frihetsberövande att ifrågasätta ett eventuellt tvångsomhändertagande.

ISBN: 91-7264-184-3

Textual analysis of a recovered memory trial assisted by computer search for keywords

Skriven av Max Scharnberg

Södertälje-fallet - boken som Uppsala universitet stoppade

Forskaren Max Scharnberg's bok om det omdiskuterade och kända Södertälje-fallet är en av de få böcker som stoppats i Sverige i modern tid. Lennart Wikander, prefekt vid pedagogiska institutionen på Uppsala universitet beslutade att alla exemplar skulle dras in och boken förstöras eftersom han enligt uppgift inte kände till boken och att boken saknade prefektens underskrift. Nu har Yakida fått möjligheten att publicera hela boken.

ISBN: 9789155474096

The Trip to Nowhere

Skriven av Jacob W. F. Sundberg
  • The Trip to Nowhere
  • The Social Bureaucracy
  • The ius docendi Affair ax Catalyzing Agent
  • The Comparative Law Method Immanent in the European Convention
  • The Catholic Teaching About Rights
  • Swedish Cases of Taking into Public Care as a Matter for the European Dialogue
  • Concluding Remarks

Tillsyn av behandlingshem för barn och ungdomar

Skriven av Sverige. Riksrevisionsverket

Publicerad: Stockholm : Riksrevisionsverket, 2002

ISBN: 9174984856

Tystnadsspiralen

Skriven av Jacob Sundberg

Tystnadsspiralen
av Jacob W.F. Sundberg
(1993)

Jacob W.F. Sundberg är professor emeritus i allmän rättslära vid Stockholms
universitet. Han fyller 90 år i år. Professor Sundberg har gjort sig känd i den
allmänna debatten som en kraftfull förespråkare för medborgerliga rättigheter
och rättssäkerhet samt som en skarp kritiker av maktmissbruk från myndigheters
sida gentemot enskilda. I sin bok Tystnadsspiralen analyserar han
massmedieforskningen och den tystandekultur som spritt sig inom massmedia.

ISBN: 9187112965

Vänta barn : en bok om graviditet, förlossning och första tiden med barnet

Skriven av Ulla Björklund, Hanne Fjellvang och Susanne Åhlund

Boken Vänta barn utkom första gången 1980 och är det självklara valet inom mödravården för att ge den gravida kvinnan information och trygghet. Denna tolfte upplaga har nytt omslag och uppdaterat innehåll.

Att vänta barn är en tid av spänning, glädje och förväntan. Samtidigt är det en tid av stor förändring – både kroppsligt och känslomässigt. Här får ni svar på frågor kring graviditet, förlossning och den första tiden med barnet. Boken kan läsas från pärm till pärm eller användas som uppslagsbok – både under och efter graviditeten.

ISBN: 9789188099266

Vitsippornas Tid

Skriven av Martin Hillebard

Hon har av sitt havererade äktenskap kvar ett barn, en pojke på två år. Dessa tre blir nu en familj som skall bo på Lidingö eller i ö-staden med samma namn. Några av grannarna iakttar denna något bisarra samling med misstänksamma ögon. En dag tipsar någon barnavårdsnämnden att allt kanske inte är som sig bör hos ”Svensson” … och sedan blir allting som det var aldrig förr.

ISBN: 91-7040-053-9

What's wrong with children's rights

Skriven av Martin Guggenheim

"Children's rights": the phrase has been a legal battle cry for twenty-five years. But as this provocative book by a nationally renowned expert on children's legal standing argues, it is neither possible nor desirable to isolate children from the interests of their parents, or those of society as a whole. From foster care to adoption to visitation rights and beyond, Martin Guggenheim offers a trenchant analysis of the most significant debates in the children's rights movement, particularly those that treat children's interests as antagonistic to those of their parents. Guggenheim argues that "children's rights" can serve as a screen for the interests of adults, who may have more to gain than the children for whom they claim to speak. More important, this book suggests that children's interests are not the only ones or the primary ones to which adults should attend, and that a "best interests of the child" standard often fails as a meaningful test for determining how best to decide disputes about children.

ISBN 9780674025462