Swedish

Välj ditt språk

Fundamental Rights Report 2016

Skriven av Michael O’Flaherty

Foreword

The Fundamental Rights Report 2016 summarises and analyses major developments, and gives the opinions of FRA, in
the fundamental rights field in the European Union between January and December 2015. Noting both progress made
and persisting obstacles, it provides insights into the main issues shaping fundamental rights debates across the EU.
The report begins with a Focus section. This year, it takes a closer look at asylum and migration issues in the EU,
exploring: the risks refugees and migrants face to reach safety; challenges with regard to non-refoulement and
the prohibition of collective expulsion; developments and possible solutions in the field of asylum; and the issue of
returns.

ISBN: 978-92-9491-319-7

Guds lilla barnaskara

Skriven av Krister Lumme

Boken fick litteraturpris av Ålands Kulturdelegation 2004.

En Februarikväll klockan fyra avgick bussen ut till landet. Vintern hade kommit och med den ordentligt med snö. Thomas satt i bussen med näsan tryckt mot fönsterrutan. Han såg hur snön yrde utanför och rutan blev vit av imma från hans andedräkt. Han torkade av rutan med den ena armen så han skulle kunna se ut. Han var mycket nyfiken på var han skulle hamna.

ISBN: 9519891552

Hemligheter och minnen

Skriven av Lena Hellblom Sjögren

Hemligheter och minnen presenterar utdrag ur fyra vittnespsykologiska utredningar. Det är autentiska rättsfall av vilka två rör incest och två rör våldtäkter. Utredningarna i dessa fyra fall har gjorts på olika stadier i den rättsliga processen, på förundersökningsstadiet, inför tingsrättsförhandling, inför hovrättsförhandling och som grund för resningsansökan.

ISBN: 01-38-50530-4

Hjärnstress - Kan det drabba mig?

Skriven av Christina Doctare

Hjärnstress drabbas man av när ens egets livs sanning förnekas av andra. Det uppstår en obalans mellan de egna livserfarenheterna, ens egen tolkning av dem och andra människors uppfattning om ens liv. När mitt livs sanning inte får finnas och när mitt livs sanning trampas på och förhånas, begabbas av andra eller kanske ännu värre, totalt ignoreras av andra, då drabbas jag av stress.

Vi kan tåla nästan vad som helst, stå ut med vad som helst, om sanningen får finnas med. Men om våra umbärande inte erkänns utan förnekas, då mår vi dåligt. Det blir en förlust av frihet i tanke och handling. Vi drabbas av hjärnstress. Vi förtvinar som människor och går under. Vi blir stumma och förstelnade som levande döda.

ISBN: 9188298493

Juridik för socialt arbete

Skriven av Therése Fridström Montoya

Socialtjänstens uppdrag är att främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhället. Det är viktigt – såväl för enskilda hjälpbehövande som av rättssäkerhetsskäl – att den som är verksam på socialtjänstens område är förtrogen med de lagar som reglerar verksamheten och kan använda juridiken som ett verktyg i det sociala arbetet. Detta gäller såväl för de som handlägger enskildas ärenden, för de som ska verkställa beslutade insatser samt för socialarbetare som av annan anledning kan behöva hjälpa enskilda att tillvarata sin rätt i kontakt med socialtjänsten.

ISBN: 9789151105581

Kampen För Familjen (The Fight For The Family)

Skriven av Lynette Burrows

KAMPEN FÖR FAMILJEN  (THE FIGHT FOR THE FAMILY)

Människorna bakom Barnens Rättigheter av Lynette Burrows

Kampanjen för barnens rättigheter är en av de starkaste lobbygrupperna som arbetar inom familjesfären i dag. Dess föregångsgestalter har lyckats i nästan varje uppgift de har åtagit sig. De har åstadkommit en lag mot skolaga och de har givit barnen tillräckliga 'rättigheter' för att tvinga föräldrar och lärare att tänka sig noga för innan de försöker sätta stopp för - eller att ingripa mot - dåligt uppförande.

ISBN: 0 906229 14 6

Konsten att säga nej med gott samvete

Skriven av Jesper Juul

Boken vill lära läsaren att säga nej på ett bra sätt, vilket går ut på att lära sig att definiera sig själv utan att kränka och såra andra. Författaren, dansk familjeterapeut, menar att när vi sätter gränser för oss själva, är vi goda förebilder för våra barn och blir inte offer för vare sig dem eller andra vuxna.
Boken vill lära läsaren att säga nej på ett bra sätt, vilket går ut på att lära sig att definiera sig själv utan att kränka och såra andra. Författaren, dansk familjeterapeut, menar att när vi sätter gränser för oss själva, är vi goda förebilder för våra barn och blir inte offer för vare sig dem eller andra vuxna.

ISBN: 9789100118891

Kritisk Utredningsmetodik

Skriven av Bo Edvardsson

Inom socialtjänst, barnpsykiatri och på utredningshem förekommer ofta utredningar med social och psykologisk inriktning. Åklagare och polis gör förundersökningar t. ex. vid misstanke om barnmisshandel och sexuella övergrepp på barn. Många av dessa utredningar hanteras vid socialnämnder, på advokatbyråer och i domstolar. Ibland diskuteras de i massmedia och de berörda klienterna är inte sällan kritiska.

Kulturens Barn

Skriven av Gudrun Ekstrand

Modern som håller upp sitt femte barn för fotografen, är 24 år gammal. Hon gifte sig 14 år gammal med sin egen morbror. Han hade blivit ekonomiskt ansvarig för henne när hon blev föräldralös. Eftersom han var fattig kunde han inte få ihop till någon hemgift för att få henne bortgift och därför löste han problemet genom att själv gifta sig med henne.

ISBN: 91-22-01361-X

Lag om stöd och skydd för barn och unga (LBU)

Skriven av Barnskyddsutredningen

Barnskyddsutredningens uppdrag
Regeringen tillsatte den 6 december 2007 en särskild utredare med
uppdrag att göra en översyn av bestämmelserna till skydd och stöd
för barn och unga i socialtjänstlagen (2001:453, SoL) och lagen
(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).
Sakkunniga och experter med uppgift att biträda utredningen
utsågs i början av 2008. Utredningen antog namnet Barnskydds-
utredningen.

ISBN: 9789138232538